Lewa ręka Ewy Kopacz

Burdelmacierzyństwo w służbie zdrowia Od kilku miesięcy najważniejszą osobą w służbie zdrowia jest posłanka Beata Małecka-Libera. Ważniejszą nawet od samego ministra Bartosza Arłukowicza, choć w jego resorcie od stycznia piastuje funkcję wiceministra, czyli formalnie jego zastępcy. Jej znaczenie wynika z faktu, że premier Ewa Kopacz w grudniu zeszłego roku mianowała posłankę pełnomocnikiem do spraw zdrowia […]

Marek Lipczyk, szef dąbrowskiego SLD, złożył rezygnację

W sobotę podczas Konwencji Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotychczasowy szef dąbrowskiej SLD, Marek Lipczyk, złożył dymisję z funkcji przewodniczącego. – Zostałem członkiem zarządu Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” (w restrukturyzacji) i mam teraz nowy, dużo szerszy zakres obowiązków. Nie pozwoli mi to na kierowania dąbrowskim SLD w takim stopniu,w jakim robiłem to do tej pory. Jako członek […]