NIELEGALNY PARKING NA TWORZNIU

Jest takie miejsce i taka sprawa, która łączy Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Straż Miejską, Policję oraz ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza, ulica Tworzeń na skrzyżowaniu z Aleją Piłsudskiego (na zdjęciu). Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsce to jest zakwalifikowane jako tereny zieleni urządzonej – parki, skwery, zieleńce, ścieżki piesze i rowerowe, place zabaw, terenowe […]

STASZIC – OSIEDLE CZY GETTO?

Pierwszy raz takie nieprzyjemne porównanie padło na niegdyś ekskluzywnym osiedlu Staszica ze strony samych mieszkańców, po zamknięciu skrzyżowania DK 94 z ul. ul. Staszica, Ziemby i ul. 11-go Listopada, przez Pana Prezydenta Z. Podrazę. Mieszkańcy zostali odcięci od dojazdu do Gołonoga i Centrum. Mimo głośnych protestów trwających kilka miesięcy, blokowaniu drogi, opracowaniu projektu innego rozwiązania, […]