Wspólnoty Mieszkaniowe oszukiwane (?) przez MZBM

Zaległości Gminy Dąbrowa Górnicza, reprezentowanej przez MZBM, w stosunku do administrowanych/zarządzanych przez MZBM wspólnot mieszkaniowych na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 3.354.139,65 zł (polecamy lekturę załącznika 2 do pisma Z-cy Prezydenta Miasta). Natomiast zobowiązania do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty gospodarcze są regulowane przez MZBM na bieżąco.