Ekologiczne nożyce się odzywają, czyli Tworzeń a AMP

Przez kilka ostatnich lat mieszkańcy Tworznia zostawili temat prywatnego przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland na boku. Zresztą tuż po tym, jak firma ta wg nich udowodniła, że jest nierzetelna, gołosłowna i szkodliwa (dla środowiska, jak i społeczności lokalnej). Stało się tak po przerwaniu rozmów dotyczących ewentualnych odszkodowań za niszczenie nieruchomości i mienia po awarii filtrów pyłowych na […]

Continue Reading

Strzemieszyce, czyli ekologia sterowana?

Trudno krytykować społeczne inicjatywy, bo te świadczą o aktywności jakiejś grupy działającej teoretycznie dla dobra innych, zazwyczaj lokalnych społeczności. Jednak, gdy treści głoszone są w konflikcie (często jawnym) z czynami, to powinno się przynajmniej zwrócić uwagę zainteresowanym lub odbiorcom tych inicjatyw… Dzisiaj pochylmy się chwilę nad działalnością Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce, a konkretnie treścią rozpowszechnianego przezeń […]

Continue Reading

Bohaterowie Czerwonych Sztandarów… Ale którzy?

4 czerwca, czyli rocznica pseudowolnych wyborów z 1989 r., do jakich doszło w wyniku zawarcia układu z komunistami w Polsce, to dobry dzień, żeby przypomnieć, że piewcy totalitaryzmu komunistycznego dawno powinni leżeć na śmietniku wraz z całą ich utopijną otoczką, choćby w postaci pomników i obelisków. Dzisiaj o takim obelisku z centrum miasta w artykule […]

Continue Reading