Pakiet dla Rodziny – Miasto Równych Szans

W oparciu o programy rządowe należy stworzyć dąbrowski system prorodzinny „Pakiet dla Rodziny”. Obejmować on będzie elementy, które zachęcą rodziny do powiększania ich stanu osobowego bez obawy o możliwości pojawienia się problemów w jej utrzymaniu i rozwoju. Przede wszystkim muszą powstać dodatkowe żłobki – młode mamy (i coraz częściej ojcowie) oprócz fantastycznej radości i frajdy […]

Moje Nowe Centrum Dąbrowy Górniczej

Jak twierdzi Anna Bernaciak w artykule „Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich”: „Centra miast nie są przestrzenią atrakcji, nie przyciągają użytkowników, nie zmuszają ich do zatrzymania. Nie są też dostępne i przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Nawet wyłączenie z ruchu poszczególnych ulic, wprowadzenie stref ograniczenia prędkości lub innych rozwiązań uspokajających […]

Miasto Równych Szans – rekreacja i dostępność

Komunikacja publiczna i rekreacja – te dwie dziedziny są w naszym mieście jednocześnie bardzo popularne (modne i głośne) oraz ogromnie niedoinwestowane. Pierwsza opiera się o program „Zielona Mobilność”. Ta koncepcja, mówiąc w ogromnym skrócie, zmierza do zakorkowania Dąbrowy Górniczej poprzez budowę tzw. centrów przesiadkowych (z rowerów na autobus i tramwaj – i odwrotnie) oraz zwalniających […]

Kozła ofiarnego trzeba znaleźć

W związku z prośbą o informację dotyczącą postępowania w sprawie zawiadomienia o popełnieniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej wyjaśniam: Do Rzecznika wpłynęło zawiadomienie złożone przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie dotyczącej nieterminowego regulowania przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej zobowiązań, co skutkowało zapłatą odsetek. W […]

Faszystowscy komuniści w akcji, czyli nieuchwytne bojówki szaleją w Dąbrowie Górniczej

Jak Państwo widzą, faszystowskie komunistyczne bojówki robią co chcą z demokracją w Dąbrowie Górniczej, a  Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza z całą swoją władzą (Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Rady Dzielnicy i Osiedli, monitoring, Policja) NIE JEST(?) W STANIE ZAPOBIEC tym niezwykłym w naszym Kraju nowym standardom demokracji. Nic się o tym nie pisze, […]

Zbigniew Grzywnowicz, czyli rzecz o ekonomicznym konowale, który zszedł na psy

Pamiętacie Państwo doktora Dziwnoknurskiego? U Muppetów był to pies – ordynator oddziału, który uraczał widzów jakąś bezsensowną uwagą związaną z medycyną, a lektor zapowiadał jego występ jako „Dr Dziwnoknurski, czyli rzecz o konowale, który zszedł na psy”. A (drugie i ostatnie pytanie) co łączy konowała i lekarza? To narzędzia, którymi się posługują – z tym, […]

Otoczenie Zbigniewa Podrazy

Zbigniew Podraza nie mógłby oczywiście działać tak owocnie, gdyby nie tzw. otoczenie. Ma za sobą koalicję rządzącą (aktualnie to: Sojusz Lewicy Demokratycznej pod różnymi nazwami, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Platforma Obywatelska i Dąbrowska Wspólnota Samorządowa), która przez 12 lat (z wyjątkami w poprzednich kadencjach) „klepała” wszystko, co Pan Prezydent wymyślił, nie zagłębiając się szczególnie w […]

Długi MZBM (Gminy) wobec Wspólnot Mieszkaniowych

Dzisiaj kolejna odsłona prelekcji, jak to Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych ręka w rękę z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza, wbrew sugestiom Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (tu przykład z 2011 roku)   notorycznie nie płacą na bieżąco za czynsz i media we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Gmina Dąbrowa Górnicza ma udziały, a jednocześnie MZBM jest zarządcą.   […]

Gwiazdy Sesyjne, czyli zaangażowanie Radnych koalicji rządzącej w pracę komisji

Przed wyborami do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej A.D. 2018 chcielibyśmy przedstawić ciekawe zestawienie, dotyczące zaangażowania radnych lewicowej koalicji rządzącej przez pierwsze 3 lata obecnej kadencji. Można się zastanowić, czy uczestniczenie przez radnych w pracach komisji ma sens, skoro jest się na mniej niż 75% odbytych posiedzeń? I co to mówi o tych radnych i […]

MAFIA ŚMIECIOWA a BOMBA EKOLOGICZNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ (CZ. III)

W „Magazynie Śledczym” Anity Gargas, wyemitowanym w dniu 6 września 2018 roku (zobacz), pokazano kilka wątków związanych z problemem odpadów w Dąbrowie Górniczej, tj. nielegalne wysypiska i składowiska różnego rodzaju śmieci, problem zezwoleń na przerób i przetwarzanie odpadów przemysłowych oraz sprawę przekazania gospodarki odpadami w ręce niemieckiej (w większości) spółki MPGK ALBA Sp. z o.o. […]

Dokończyć budowę Huty Katowice i zorganizować SAG-i

Zakończyć inwestycję z PRL-u w IV Rzeczpospolitej – to dopiero byłoby osiągnięcie! Realizacja ostatniej części projektu budowy Huty pozwoli także na rozwój gospodarczy Dąbrowy Górniczej oraz stworzy ramy prawno-organizacyjne do proekologicznego uporządkowania przestrzeni w jej najbliższym sąsiedztwie. Aby to osiągnąć należy wybudować wiadukt, łączący bramy towarowe nr 8 (czynna) na Tworzniu i nr 7 (możliwe […]

Miasto Bezprawia – bezradny dąbrowski Prezydent oraz Policja

Jeśli ktoś niszczy czyjeś mienie, np. banery reklamowe i bilboardy, to jest chuligaństwo. Jeśli ktoś niszczy opony w samochodach – to już wandalizm. Jeśli jednak wspomniane zniszczenia dotyczą TYLKO jednej partii politycznej – to to już są BOJÓWKI. Bojówki, czyli zorganizowane grupy mające zastraszyć określoną grupę ludzi i w sposób siłowy wyeliminować ją ze społeczeństwa. […]

Kura znosząca złote jajka – czy Kogut Midas? rzecz o majątku komunalnym DG

Potwierdzeniem od lat powtarzanych pomysłów na ograniczenie „kolesiostwa” i (co ważniejsze) zwiększenia płynności finansowej naszej Gminy jest problem zamrożenia jej pieniędzy w majątku spółek komunalnych. Według danych z końca 2016 roku (ciekawe, że takowych za rok 2017 już Państwo na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nie znajdą), Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała udziały i akcje […]

Gmina winna każdej wspólnocie zarządzanej przez MZBM średnio 32 tysiące złotych – aktualizacja

Ilość prowadzonych postępowań administracyjnych i prokuratorskich oraz wielkość strat Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (proszę sobie uświadomić, że jest to zakład budżetowy – finansowany bezpośrednio z budżetu Gminy, a straty Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu nie płacenia na bieżąco przez MZBM ponoszą pozostali – poza Gminą – właściciele), jak również prowadzona polityka mieszkaniowa (nie wybudowanie uchwalonej przez […]

Jan Pietraga – pierwsza zrealizowana obietnica

Kandydat na radnego, Jan Pietraga, ma już za sobą (choć do wyborów jeszcze tydzień) pierwszą zrealizowaną obietnicę! W programie dla 4 Okręgu Wyborczego (zobacz) p. Jan zadeklarował, iż jednym z priorytetów będą „Progi zwalniające przed szkołami – bezpieczeństwo uczniów.” Chodziło tu głównie o dwupasmówkę przed 18-tką. I sukces!!! Jak przez 12 lat Panu Prezydentowi i […]

Wyburzyć pomnik Czerwonych Sztandarów? PiS nie, więc kto i po co?

Kampanijna „wrzutka” o zburzeniu Pomnika Bohaterom Czerwonych Sztandarów znajdującego się na Placu Wolności w Dąbrowie Górniczej okazała się zwykłym „fake newsem”. Kto chciał coś tym osiągnąć? Bo oskarżane (jak o wszystko) Prawo i Sprawiedliwość załatwiło sprawę krótko i na temat (zobacz). Do następnego razu? Bo na razie to kampania przestała być merytoryczna, a zrobiła się […]

Gratulacje dla Prezydenta

Lepszego prezentu przed wyborami na Radnego nie mógł Pan sobie i Im zrobić…   Mieszkańcy wygrali !!! Mieszkańcy Strzemieszyc ul Transportowej i Warszawskiej, wygrali dnia 10.10.2018 roku w NSA w Warszawie, trwającą 6 lat batalię o uchylenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, wydanej przez Prezydenta Miasta DG Z. Podrazę. Smutny w tej całej […]