Zbigniew Grzywnowicz, czyli rzecz o ekonomicznym konowale, który zszedł na psy

Pamiętacie Państwo doktora Dziwnoknurskiego? U Muppetów był to pies – ordynator oddziału, który uraczał widzów jakąś bezsensowną uwagą związaną z medycyną, a lektor zapowiadał jego występ jako „Dr Dziwnoknurski, czyli rzecz o konowale, który zszedł na psy”. A (drugie i ostatnie pytanie) co łączy konowała i lekarza? To narzędzia, którymi się posługują – z tym, […]

Kura znosząca złote jajka – czy Kogut Midas? rzecz o majątku komunalnym DG

Potwierdzeniem od lat powtarzanych pomysłów na ograniczenie „kolesiostwa” i (co ważniejsze) zwiększenia płynności finansowej naszej Gminy jest problem zamrożenia jej pieniędzy w majątku spółek komunalnych. Według danych z końca 2016 roku (ciekawe, że takowych za rok 2017 już Państwo na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nie znajdą), Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała udziały i akcje […]

NIELEGALNY DYREKTOR, CZYLI ZCO PO NOWEMU

Legalność pełnienia obowiązków kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Dąbrowie Górniczej, po 11 latach od wydania zarządzenia w tej sprawie przez Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę, znalazła wreszcie swój finał (?) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Wielomiesięczny bój dąbrowskich radnych Grzegorza Jaszczury i Jerzego Reszke oraz nowego przedstawiciela Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Zagłębiowskiego […]

PIKNIK NA POGORII III

Spora impreza zorganizowana została przy Pogorii III, ale oczywiście nie w kontrolowanym przez urząd ośrodku CSIR-u. I całe szczęście, przynajmniej nie jesteśmy uzależnieni od nich. Tak trzymać. Impreza SCENA – MUZYKA – ŻARTY, która odbyła się 6.10.2018 r., z udziałem kandydata na Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza ROBERTA WARWASA oraz kandydatów do Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej […]

Agnieszka Pasternak ponad prawem?

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Agnieszka Pasternak chyba stwierdziła, że koniec kadencji oznacza dla niej pełną dowolność w wykorzystywaniu swojego stanowiska. Najpierw w sposób absolutnie niezgodny z zasadami ustawy o danych osobowych (słynne RODO) oznajmiła w ostatnich słowach ostatniej sesji o wpływie do Urzędu Miejskiego decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa przez policję w Bytomiu, […]

Likwidacja NEMO – czyli do czterech razy sztuka…

Jak wspominaliśmy w tekście Czwartej reanimacji nie będzie – czyli NEMO Wodny Świat Sp. z o.o. do likwidacji? (zobacz), nad „Nemo Wodny Świat” Sp. z o.o. nadciągnęły gradowe chmury… W odpowiedzi na interpelację radnego Grzegorza Jaszczury (zobacz), Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza przedstawił wyciąg z protokołu Rady Nadzorczej dąbrowskiego aquaparku, gdzie biegły rewident przeprowadzający […]

Czwartej reanimacji nie będzie – czyli NEMO Wodny Świat Sp. z o.o. do likwidacji?

Tak, to nie żart – w ciągu dekady istnienia „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w roku 2018 roku po raz czwarty staje przed możliwością zakończenia swojej działalności!!!   Pierwszy raz był zarazem najbliższym chwili upadku – Zarząd „Nemo” w dniu 31.10.2006 roku złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości […]

Aktualne (?) długi Szpitala oraz zobowiązania, które przygniotą budżet Gminy

Jednym z punktów sesji z ubiegłego tygodnia (12.09.2018 r.) była informacja z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym także informacja z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku. I może pokrótce zajmiemy się teraz ZCOSS im. S. Starkiewicza, albowiem w kontekście opieki […]

Interpelacja w sprawie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji do Rady Miejskiej w DG

Jak już pisałem, nie chciałbym zanudzać Szanownych Czytelników, wystąpieniami Pani Poseł i Pana Przewodniczącego Rady Dzielnicy na sesji 23-29.08.2018 r. Zobacz poprzedni wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46589#more-46589. Ale warto jeszcze wspomnieć a propos wystąpień na sesji, że oficjalnie na sesji nadzwyczajnej ujawniły się dwie kandydatury na Prezydenta Miasta w najbliższych wyborach samorządowych, konkretnie radnej K. Zagajskiej i radnego […]

Dąbrowskie pożegnanie lata

I stało się. Gorące lato kończy się. Niedługo gorąca jesień i następnie gorąca zima – ocieplenie górą?! Dzisiaj pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP R. Warwasa miało miejsce nad Pogorią III dąbrowskie pożegnanie lata – rodzinna impreza w plenerze. Organizatorem było także Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy Górniczej „Dąbrowiak”. Liczni sponsorzy są wymienieni na plakatach obok […]

Agnieszka Pasternak i Prokuratura – aktualizacja

Na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Przewodnicząca Agnieszka Pasternak poinformowała świat cały, iż zawiadomienie w temacie możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dyrektora MZBM w Dąbrowie Górniczej poprzez notoryczne zadłużenia wymagalne wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM – zostało umorzone! No, cóż – jak się przegrywa 10:0, […]

ROBERT KOĆMA – DORADCA CZY REGENT DĄBROWY?

Ten pięćdziesięciolatek to człowiek z dłuuuuugą przeszłością samorządową. Pełni wiele funkcji, także publicznych, natomiast nigdzie go nie można spotkać, ba! nie znajdziemy też jego oświadczenia majątkowego (bo doradcy… NIE MUSZĄ), a konia z rzędem temu, który widział jego podpis na jakimkolwiek dokumencie… Mówi się, że jego pisma podpisują naczelnicy, zastępcy Prezydenta, a nawet – o […]

Jak Marcin Bazylak rakiem odpuszcza rolę Gospodarza wobec Huty

W kwietniu 2018 roku, odpowiadając na interpelację (zobacz), Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza informuje, że zakłady ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej nie alarmując Centrum Zarządzania Kryzysowego o kilku awariach w ramach obowiązkowego systemu informacji złamały prawo lokalne. Pozostały przy tym bezkarne, gdyż Prezydent Miasta nie przewidział sankcji za lekceważenie jego zarządzenia. W czerwcu […]

Czy w Dąbrowie Górniczej działa mafia śmieciowa? Zwiastun magazynu śledczego Anity Gargas

Czy w Dąbrowie Górniczej działa mafia śmieciowa? Dlaczego tamtejsi samorządowcy podjęli decyzję o przekazaniu niemieckiej firmie wartego 36 milionów zakładu przerabiającego odpady? Kto stał za „ekologiczną” fundacją zajmującą się pozyskiwaniem terenów pod niebezpieczne odpady w tzw. zagłębiu śmieciowym? Jakie decyzje sprawiły, że Polska to eldorado dla firm z branży śmieciowej? Czy Dąbrowa Górnicza i jej […]