Nonszalancja Rajców czy unik Prezydenta – czyli skarga Prokuratora do WSA

Prokurator Pietraszek-Rybak podkreśliła, iż analiza uchwały rady miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wykazała jego niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym wniesiono przedmiotową skargę. (…) A co zrobiła Rada Miejska? Zamiast pochylić się nad problemem i spróbować zmodyfikować lub wycofać się z zakwestionowanych przepisów, skargę Prokuratora skierowano do […]

Arkadiusz Rybak – historyk czy polityk TPDG?

„A niestety nie jest to wyjątkowe zdarzenie związane z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Czterech z ich członków, wchodzących w skład klubu Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, zostało wg naszych informacji objętych postępowaniem Prokuratury w sprawach związanych z restrukturyzacją spółki „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” za brak nadzoru nad działalnością Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa […]

Wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów ArcelorMittal Poland

Wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów ArcelorMittal Poland Warto w tym miejscu przytoczyć tekst artykułu pt. „Wykorzystana Huta” W Dąbrowie Górniczej dzień jak co dzień – Huta Katowice dymi, truje i hałasuje… Oraz – jak wynika z ostatnich informacji – cała się rozsypuje. Wiadomości płynące zarówno (o dziwo) z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, jak […]

Jak to na Hucie i w TAMEH-u bezpiecznie – czyli dlaczego strach się bać

Jak twierdzi dąbrowski magistrat „wysoka częstotliwość awarii na terenie huty świadczy o fatalnym stanie technicznym eksploatowanych urządzeń, co stwarza coraz poważniejsze zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale też bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i pracowników huty”. Wynika to z powtarzających się na przestrzeni ostatnich lat interwencji związanych z nadmierną emisją do powietrza z Huty Katowice, głównie […]

Gmina winna każdej wspólnocie zarządzanej przez MZBM średnio 32 tysiące złotych

Nie egzekwowanie przez MZBM od największego dłużnika, Gminy Dąbrowa Górnicza jako odpowiedzialnej za stan rozliczeń mieszkań niewykupionych w danych wspólnotach, powoduje określone straty dotyczące zarówno stanu samych budynków (z funduszu eksploatacyjnego, remontowego i mediów), jak i poszczególnych właścicieli we Wspólnotach – bo skądś te brakujące pieniądze muszą być brane. A są to pieniądze bardzo duże […]

Dziedzictwo Marka Lipczyka – Antrakt

Po przedmowie i pierwszej części przyszedł czas na antrakt w naszym serialu „Dziedzictwo Marka Lipczyka”. Omawialiśmy tam krótkie, bo ledwie 2-letnie rządy na przełomie wieków Marka Lipczyka jako Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Jak przekonali się zwłaszcza uważni czytelnicy protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (podpisanego przez Janinę Bronikowska-Radosz ówczesną inspektor RIO, a pół roku […]

Bilans dębów o życiu na kredyt Magistratu, alkoholu w Fabryce i niekompetencji urzędników

Życie na kredyt Prezydenta Zbigniewa Podrazy i koalicji rządzącej w Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Wychowanie w trzeźwości wg dąbrowskiego Magistratu Jak zjeść lizaka i mieć lizaka – czyli jak „schować” 2,5 mln złotych Niekompetencja urzędników architektury i PINB czy / i wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy – kolejna odsłona usunięcia pomnika krasnoarmiejcow w Łośniu

ANTYPIĄTKA ZBIGNIEWA PODRAZY

Tak a contrario do Piątki Morawieckiego dla Polski, dzisiaj lokalnie Antypiątka Podrazy dla Dąbrowy Górniczej. Można by oczywiście rozszerzyć antypiątkę do antytuzina czy antykopy, ale ograniczmy się w nawiązaniu do premiera M. Morawieckiego do piątki. . 5 PORAŻEK OBECNEGO PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ Wieloletnie, niewłaściwe i nieoszczędne gospodarowanie budżetem Gminy, prowadzące do zadłużenia przekraczającego 320 mln […]

Komu bije dzwon, czyli jak dobrze się żyje na kredyt Prezydentowi i Koalicji

Jakże inaczej wyglądałoby w Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, gdyby pytania np. o długi Gminy i jej jednostek organizacyjnych zadawaliby radni rządzącej koalicji, tj. Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Dąbrowskiej Wspólnoty Samorządowej, Platformy Obywatelskiej czy klubu radnych „Wspólnie dla Dąbrowy”, kiedyś SLD. Ale cóż, rządzących Dąbrową Górniczą radnych nie interesuje, jakie koszty ponosimy jako Mieszkańcy idąc […]

Sołdaty w Łośniu – urzędnicza niekompetencja czy celowa dezinformacja?

(…) Odrębnego wyjaśnienia w tej sprawie wymaga fakt, czy było to działanie celowe, czy też wynikało z niekompetencji urzędników wydziału architektury i PINB – w obydwu wypadkach nie powinno obyć się bez surowych konsekwencji. A tak całkiem na marginesie – osobisty światopogląd Pana Prezydenta Zbigniewa Podrazy nie powinien wpływać na finanse kierowanego przez niego samorządu, […]

Jak się pozbyć szpitala ze szpitala, czyli nieudane dąbrowskie Centrum Usług Medycznych

Dlaczego pozbyto się kury znoszącej złote jaja? – czyli jak rozdać dochodowe oddziały i dziwić się, że szpital przynosi kilkanaście milionów złotych strat rocznie… Do pobrania i przeczytania: Raport NIK Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze – Dąbrowa Górnicza Strategia Rozwoju Szpitala Specjalistycznego im. Sz.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z […]