Gmina winna każdej wspólnocie zarządzanej przez MZBM średnio 32 tysiące złotych – aktualizacja

Ilość prowadzonych postępowań administracyjnych i prokuratorskich oraz wielkość strat Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (proszę sobie uświadomić, że jest to zakład budżetowy – finansowany bezpośrednio z budżetu Gminy, a straty Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu nie płacenia na bieżąco przez MZBM ponoszą pozostali – poza Gminą – właściciele), jak również prowadzona polityka mieszkaniowa (nie wybudowanie uchwalonej przez […]

Niespodziewany powrót Henryka Zaguły, czyli witaj moja ALBO

Henryk Zaguła – nie przypuszczaliśmy, że jeszcze coś napiszemy o emerytowanym samorządowcu z baaaardzo bogatą, choć tak do końca niezbyt chlubną przeszłością. Od 4 czerwca 2018 roku pan Henryk został członkiem rady nadzorczej ALBA MPGK Sp. z o.o. – zamykając niejako pętlę czasu, którą sam zawiązywał. Był on bowiem jedną z głównych postaci afery, jaką […]

Czy Kamil Dybich, harcownik Prezydenta, to tytan pracy?

Tytan pracy i uczynny społecznik – to człowiek, za którego chciałby uchodzić nasz dzisiejszy bohater, Kamil Dybich, radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. A jak naprawdę wygląda kariera Gwiazdeczki promowanej przez Prezydentów Zagułę i Podrazę? Obywatel Kamil Dybich to polityk (do dziś płacze za nim Ruch Palikota), wieloletni pracownik MOPS w Dąbrowie Górniczej, który po […]

Nonszalancja Rajców czy unik Prezydenta – czyli skarga Prokuratora do WSA

Prokurator Pietraszek-Rybak podkreśliła, iż analiza uchwały rady miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wykazała jego niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym wniesiono przedmiotową skargę. (…) A co zrobiła Rada Miejska? Zamiast pochylić się nad problemem i spróbować zmodyfikować lub wycofać się z zakwestionowanych przepisów, skargę Prokuratora skierowano do […]

Arkadiusz Rybak – historyk czy polityk TPDG?

„A niestety nie jest to wyjątkowe zdarzenie związane z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Czterech z ich członków, wchodzących w skład klubu Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, zostało wg naszych informacji objętych postępowaniem Prokuratury w sprawach związanych z restrukturyzacją spółki „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” za brak nadzoru nad działalnością Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa […]

Wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów ArcelorMittal Poland

Wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów ArcelorMittal Poland Warto w tym miejscu przytoczyć tekst artykułu pt. „Wykorzystana Huta” W Dąbrowie Górniczej dzień jak co dzień – Huta Katowice dymi, truje i hałasuje… Oraz – jak wynika z ostatnich informacji – cała się rozsypuje. Wiadomości płynące zarówno (o dziwo) z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, jak […]

Jak to na Hucie i w TAMEH-u bezpiecznie – czyli dlaczego strach się bać

Jak twierdzi dąbrowski magistrat „wysoka częstotliwość awarii na terenie huty świadczy o fatalnym stanie technicznym eksploatowanych urządzeń, co stwarza coraz poważniejsze zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale też bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i pracowników huty”. Wynika to z powtarzających się na przestrzeni ostatnich lat interwencji związanych z nadmierną emisją do powietrza z Huty Katowice, głównie […]