Drogo i „na bakier” z prawem – czyli dąbrowskie standardy w edukacji

Jak się robi nowy standard w Dąbrowie Górniczej?

Bierze się ustawę – na przykład Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i twórczo się ją modyfikuje.

Ostatni standard Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dotyczy konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, a dokładniej zarządzeń powołujących komisje konkursowe.

Zgodnie z art 63 ust 14 „w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy (…).

(Ust.) 16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3.”

Podsumowując – liczba urzędników ma być nie mniejsza, niż przedstawicieli tzw. strony społecznej. Proste? No, nie dla dąbrowskiego Magistratu

Jeśli liczba osób „strony społecznej” jest nieparzysta (a tak powinno być, gdyż zgodnie z zapisem art. 23 ust. 1-2 ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego reprezentatywne centrale związkowe działające w chwili obecnej w Polsce to:

  • OPZZ
  • NSZZ „Solidarność”
  • Forum Związków Zawodowych,

tj. 3 przedstawicieli związków zawodowych plus po dwóch nauczycieli i rodziców – razem 7 osób), to działając na zasadzie równowagi między pracownikami Magistratu a Kuratorium – liczba urzędników wynosi po 4, tj. razem 8 osób.

Niesprawiedliwie – ale tak jest w całej Polsce. Ale nie w Dąbrowie Górniczej.

Standard Dąbrowski

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza dopuścił przedstawicieli wszystkich chętnych nauczycielskich związków zawodowych działających w dąbrowskich placówkach oświatowych!

Niby mała zmiana, ale wiąże się z poważnymi konsekwencjami:

  1. Wzrost liczby przedstawicieli „strony społecznej” spowodował wzrost liczby urzędników
  2. Wzrost liczby osób – z 14 nawet do 24(!!!) przyczynił się do zwiększenia kosztów przeprowadzania postępowania konkursowego, za który zapłaciła Gmina – bezpośrednio (płaca urzędników) i pośrednio (płaca oddelegowanych związkowców – pracowników oświaty) oraz państwo – płaca urzędników Kuratorium.

I ostatni skutek – niejako Post Scriptum – powiększenia składu komisji konkursowych, dla najbardziej wtajemniczonych: najprawdopodobniej łatwiej dogadać się z sześcioma z siedmiu związków niż z dwoma z trzech (ustawowych). Dlaczego?

Krótki wykład z matematyki wyborczej:

3 Magistrat – 3 Kuratorium -/+ 2 Pedagogiczna -/+ 2 Rodziców +/- 3 związki* = ? (niekoniecznie kandydat wskazany przez Prezydenta)

6 Magistrat -/+ 6 Kuratorium* -/+ 2 Pedagogiczna -/+ 2 Rodziców +/- 7-8 związki* = kandydat Prezydenta

*Legenda:

Kuratorium – „Dobra zmiana” nie wymienia wszystkich ludzi

Związki – lepiej „dobrze żyć” z Urzędem (zwłaszcza gdy lokalny związek liczy np. 3 osoby), niż ryzykować problemowość

 

I choć sądy administracyjne stoją po stronie dużych związków zawodowych (vide Wyrok WSA w Bydgoszczy sygn. II SA/Bd 799/17) i „zdrowego rozsądku”, to Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza wyznacza nowe standardy w oświacie (a ma już podobne „osiągnięcia” w mieszkaniówce)…

Kto ciekaw szczegółów – proszę poczytać 🙂

1 thought on “Drogo i „na bakier” z prawem – czyli dąbrowskie standardy w edukacji”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *