Dajcie Szkołę, a paragraf sam się znajdzie…

Światopogląd

Tak można by podsumować projekt uchwały (zobacz), nad którym pochylą się rajcy miejscy podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o godz. 10.00.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do włączenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika do Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

W skład Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków wchodzi obecnie Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi oraz Liceum Sportowe. Gimnazja, zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, z późn. zm.) zostaną wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r., a organ prowadzący w drodze uchwały stwierdzi zakończenie ich działalności. Oznacza to, że od 1 września 2019 r. nie mógłby już funkcjonować Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, ponieważ w jego skład wchodziłaby wyłącznie jedna szkoła. Spowodowałoby to konieczność rozwiązania istniejącego zespołu, zatem aby przeciwdziałać takim skutkom Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej proponuje podjęcie przez Prezydenta Miasta działań zmierzających do włączenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika do Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, w szczególności przygotowania projektu uchwały włączającej. Proponuje się zatem podjęcie uchwały intencyjnej w przedmiotowej sprawie.”

Grupa radnych:
Agnieszka Pasternak (zobacz)
Krystyna Szaniawska (zobacz)
Krystyna Chrobot (zobacz)

 

DOPYCHANIE KOLANEM – jak nie DOBREM DZIECI, to LIKWIDACJĄ SZKOŁY SPORTOWEJ?

Żałosne – DŁUGO NAD TYM MYŚLELI? A co z normalnie funkcjonującą Trójką (SP3) to już NIKOGO NIE OBCHODZI..

Cóż Państwo Urzędnicy – dajcie człowieka (tu: szkołę), a paragraf sam się znajdzie… Maksymy Dzierżyńskiego zawsze żywe…

 

Zobacz także:

Tagged

1 thought on “Dajcie Szkołę, a paragraf sam się znajdzie…

  1. WITAM -DLA M,NIE PRAWDA JEST TAKA ŻE W ZSS SĄ O WIELE LEPSZE WARUNKI NIŻ W STAREJ SP-3. GDY OTWIERANO ZSS JAKO SP-33 TO WSZYSCY TAM SIĘ PCHALI ,BO NOWA I Z BASENEM.A TERAZ ROBIĄ HAŁAS ŻE MALUSZKOM BĘDZIE TAM ZLE .PRZECIEŻ MALUSZKI BĘDĄ W INNYM SEKTORZE .TU JEDYNIE CHODZI O STOŁKI DYREKCJI SP-3 A NIE O DZIECI.PO CO TRZYMAĆ 2 PLACÓWKI JAK MOŻE BYĆ JEDNA. JEDNA PLACÓWKA TO MNIEJSZE KOSZTY DLA MIASTA.KTOŚ BIERZE TO POD UWAGĘ … POZDRAWIAM

Dodaj komentarz