MKS na sesji – czyli jak zarabiać na bankrucie…

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Kilka dni temu, konkretnie w dniu 19.04.2018 r., złożyłem interpelację do Pana Prezydenta w związku z sytuacją w Miejskim Klubie Siatkarskim S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Szanowny Panie Prezydencie,

Składam na Pana ręce wniosek o przedstawienie następującej informacji:

Czy spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza w latach 2014-2018 prowadziły transakcje finansowe z Miejskim Klubem Siatkarskim S.A. w Dąbrowie Górniczej?

Jeśli tak – proszę o przedstawienie szczegółowej specyfikacji takich transakcji.

Grzegorz Jaszczura

Na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 25.04.2018 r. w imieniu radnych Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przekazałem Panu Prezydentowi Z. Podrazie (SLD) interpelację dotyczącą także tego tematu, lecz znacząco rozbudowaną, a dotyczącą prawdopodobnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu MKS S.A. w ostatnich latach. Oto jej treść.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk

Dotyczy: interpelacja w sprawie prawdopodobnych nieprawidłowości funkcjonowania Miejskiego Klubu Siatkarskiego Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej z/s Aleja Róż 3

W imieniu Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwość prosimy Pana Prezydenta, jako głównego sponsora Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A., o informacje na temat aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Klubu, którego kilkanaście procent udziałów należy do Gminy Dąbrowa Górnicza.

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami o możliwości postawienia Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A. w stan upadłości – z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Klubu – prosimy o udzielenie pisemnej odpowiedzi na następujące, nurtujące nas kwestie:

 1. Czy prawdą jest, że zadłużenie Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A. przekroczyło kwotę 1,5 mln zł? Prosimy o wytłumaczenie przyczyny tak wysokiego zadłużenia Klubu, ile ono konkretnie wynosi, albowiem pojawiają się głosy, że zadłużenie może sięgać nawet kwoty 4 mln zł?
 2. Jak Pan Prezydent zabezpieczył kontrolę wydawanych środków publicznych kierowanych do Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A.?
 3. Czy prawdą jest, że Miejski Klub Siatkarski S.A. wykonywał usługi reklamowe dla firmy Banimex Sp. z o.o. za kwotę 1 mln zł nie pobierając za to należnego wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową marketingową (dot. sezonu 2016/2017)?
 4. Czy prawdą jest, że Miejski Klub Siatkarski S.A. świadczył usługi reklamowe dla firmy Banimex Sp. z o.o. podczas turnieju siatkarskiego im. Agaty Mróz bez stosownej umowy (rok 2017)?
 5. Czy Pan Robert Koćma, czyli osoba, która zarządzała Miejskim Klubem Siatkarskim S.A. korzystał z samochodu służbowego, jakiej marki, kiedy, za jaką kwotę i na jakich zasadach zakupionego? Jakie były łączne koszty utrzymania pojazdu, w tym koszty zakupu materiałów pędnych za cały okres sprawowania przez ww. funkcji? Czy pojazd był wykorzystywany przez Pana Roberta Koćmę do celów prywatnych i czy zawarto w tym zakresie stosowną umowę, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jaki sposób rozliczano tę umowę?
 6. Czy prawdą jest, że Miejski Klub Siatkarski S.A. kredytował się z pieniędzy publicznych, na przykład poprzez pożyczki w Spółkach zależnych od Gminy Dąbrowa Górnicza (MZUM, Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza), natomiast spółki te nie miały w swoim przedmiocie działalności (PKD) uprawnień do prowadzenia tego typu działalności finansowej? Czy Pan Prezydent był informowany o tych praktykach?
 7. Czy prawdą jest, że w przypadku spółki Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza kierowanej przez Panią Katarzynę Sobstyl, która ma stosowną umowę na pożyczkę dla Klubu nie są widoczne na rachunkach bankowych Klubu kwoty udzielanej pożyczki, natomiast fakturowane były udokumentowane odsetki z tytułu udzielonej pożyczki? Jeśli tak to na jaki rachunek bankowy one wpływały?
 8. Czy i na jakich zasadach Pani Katarzyna Sobstyl korzystała z samochodu służbowego i jakie Spółka poniosła koszty jego utrzymania, w tym koszty zakupu materiałów pędnych za cały okres sprawowania przez ww. funkcji? Czy pojazd był wykorzystywany przez Panią Katarzynę Sobstyl do celów prywatnych i czy zawarto w tym zakresie stosowną umowę, a jeżeli tak to na jakich warunkach?
 9. Na jakich zasadach były zawierane umowy najmu mieszkań pomiędzy zawodniczkami a prywatnymi osobami?
 10. Na jakich zasadach były zawierane umowy najmu mieszkań pomiędzy Miejskim Klubem Siatkarskim S.A. a prywatnymi osobami i w jakim celu?
 11. Czy prawdą jest, że nie były realizowane Uchwały Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A., co skutkowało m.in. podaniem się do dymisji członków Rady Nadzorczej?
 12. Czy prawdą jest, że Miejski Klub Siatkarski S.A. pożyczał pieniądze od akcjonariuszy Spółki, a jeżeli tak to na jakich warunkach? Czy Miejski Klub Siatkarski S.A. zawarł umowę pożyczki z Panem Robertem Koćmą, a jeżeli tak to na jakich warunkach?
 13. Czy prawdą jest, że Miejski Klub Siatkarski S.A. wynajmował mieszkania osobom, które nie były związane z Klubem i na jakich warunkach się to odbywało?
 14. Kto imiennie odpowiada za prawidłowość wydatkowanych przez Miasto pieniędzy publicznych na rzecz Klubu?

W związku z powyższymi wątpliwościami i zapytaniami prosimy o rzetelne i wyczerpujące przekazanie nam informacji w poruszonych kwestiach.

Ps. Zobacz także na blogu wpis z 25.02.2015 r.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=31419#more-31419 – to tak ciekawostkowo.

PS. Cały moje wystąpienie z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.04.2018 r. w punkcie Interpelacje zobaczysz Szanowny Czytelniku tutaj.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Tagged

2 thoughts on “MKS na sesji – czyli jak zarabiać na bankrucie…

 1. Taki doświadczony Radny, jak Grzegorz Jaszczura winien być Prezydentem Miasta Dąbrowy Górniczej.
  Uzasadnienie:
  1. Jest wyjątkowo aktywnym mieszkańcem miasta od urodzenia.
  2. Posiada wysokie kwalifikacje ekonomiczne i budowlane.
  3. Skrupulatny, analityczny i dociekliwy umysł.
  4. Menager strategiczny, gwarantujący prawidłowy i zrównoważony rozwój DG z uwzględnieniem spłaty aktualnie astronomicznego zadłużenia budżetu miasta.
  5. Posiada bardzo długą listę osiągnięć społecznych.
  6. Posiada długą listę spraw wątpliwie dotychczas rozliczonych, a raczej ,,zamiecionych pod dywan” w ciągu kilku ostatnich kadencji.
  7. Posiada piękny program rozwoju miasta.
  8. Najważniejsze, że mu się chce ,,chcieć” dla dobra miasta i jego wszystkich mieszkańców a szczególnie dzielnic zaniedbanych, zapuszczonych i ekologicznie zdegradowanych.
  Jedyny problem, to takie zachęcenie Go, aby wyraził zgodę na kandydowanie a wyborcy zdecydowanie poparli jego kandydaturę przy urnie wyborczej. Czas na DOBRĄ ZMIANĘ !
  Obecny prezydent, były lekarz, zrobił to co potrafił, ale teraz trzeba po nim ,,posprzątać” w szpitalu, w kasie miasta, z haraczem adiacenckim, katastrofą ekologiczną w Strzemieszycach i w promieniu 60 km dookoła a ponadto z 54 letnim zaniedbaniem w temacie dworców kolejowych i tuneli. Lista ,,śmieci” jest bardzo długa, każdy z czytających niech dopisze swoje.

 2. Czas na dobrą zmianę na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej. Tupet należy zmienić na młodość pracowitość i merytoryczne podejście. Jest taka Radna MYŚLĄCA, DOCIEKLIWA, PRACOWITA i nie dająca sobą manewrować. Moim zdaniem NAJLEPSZA KANDYDATKA, pomimo, że nie posiada CZERWONEJ legitymacji. Tak, tak, chodzi o Radną najaktywniejszą obrończynię przez HARACZEM ADIACENCKIM. Wiadomo o kogo chodzi. Czy jest ktoś przeciwko ? NIE WIDZĘ ! Prawie przegłosowane. . .

Dodaj komentarz