Okiem Jaszczura – Nowe składowisko odpadów – czyżby nowa działalność MZUM?

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

Zupełnie znienacka, tuż obok centrum Gołonoga, powstaje nowe składowisko odpadów. Ma to miejsce przy al. Zagłębia Dąbrowskiego, na działce Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., znanego przecież z ciekawych inicjatyw gospodarczych. Że złośliwie przypomnę powstanie oddziału tej firmy, w całości będącej własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, w Morawskiej Ostrawie w Republice Czeskiej Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=54705#more-54705. Po wielu moich protestach i braku zysku z tego przedsięwzięcia udało się w tamtym roku (po 5 latach) zamknąć ten zagraniczny oddział jednoosobowemu zarządowi PM MZUM.PL S.A.

Zainteresowałem się teraz rosnącą hałdą odpadów materiałów na działce przy al. Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu.

 

Dąbrowa Górnicza, dn. 06.10.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: inwestycji przy al. Zagłębia Dąbrowskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, proszę o odpowiedź, jaka inwestycja jest realizowana przy al. Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu, działka gminna nr 1/15 o pow. ewidencyjnej 0,5904 ha, obręb Dąbrowa Górnicza, arkusz 38?

Następuje tam znaczne podwyższenie poziomu terenu poprzez wysypywanie tłucznia oraz ziemi. Czy Wydział Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta wydał stosowne zezwolenia związane z prowadzonymi pracami ziemnymi na tym terenie?

Grzegorz Jaszczura

Co się okazuje? Z odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka jednoznacznie wynika, że żadnej inwestycji tam nie ma. Natomiast:

„[…] Teren ten został wynajęty konsorcjum firm realizujących inwestycje budowy centrów przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej, w celu tymczasowego składowania materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych na przedmiotowych inwestycjach.

Ponadto informuję, że Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nie wydaje zezwoleń na prowadzenie prac ziemnych i podwyższanie terenu.”.

Odpowiedź na pytania dot. tej spółki miejskiej podpisał wyjątkowo osobiście Pan Prezydent Z. Bazylak, Warto podkreślić, że nie jest to jakieś ksero przekazane wydziałowi Urzędu przez Prezesa tej stuprocentowo gminnej spółki Pana T. Sołtysika, jak to często drzewiej bywało.  Po takiej odpowiedzi musiałem rozszerzyć interpelację, aby wyjaśnić nurtujące mnie i Mieszkańców wątpliwości z tym związane i złożyłem właśnie nową:

 

Dąbrowa Górnicza, dn. 27.10.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: tymczasowego składowiska odpadów przy al. Zagłębia Dąbrowskiego

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 06.10.2021 r. (znak BRM.0003.1001.2021) dotyczącą działki zlokalizowanej przy al. Zagłębia Dąbrowskiego (nr działki 1/15, arkusz 38) będącej własnością PM MZUM.PL S.A., czyli Gminy Dąbrowa Górnicza proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki okres czasu obejmuje umowa na składowanie materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych?

2. Kiedy ma nastąpić przywrócenie działce gminnej stanu sprzed rozpoczęcia składowania ww. materiałów i w jaki sposób będzie to skontrolowane przy wybranym sposobie ich składowania, tj. rozprowadzania i „tymczasowego” utwardzania w terenie?

3. Kto wydał zezwolenie na umożliwienie prowadzonych prac ziemnych?

4. Czy PM MZUM.PL S.A. ma zezwolenie na prowadzenie składowisk odpadów?

Grzegorz Jaszczura

 

Źródło: Grzegorz Jaszczura – Blog

 

Komentarz Rolowanej Dąbrowy:
Tak się dziwnie (czy na pewno dziwnie?) składa, że czegokolwiek nie dotknąć w Dąbrowie Górniczej, tam zaraz niejasności i zaniedbania. Niepozorne na pierwszy rzut oka składowisko odpadów pohutniczych Lipówka II (o czym napiszemy wkrótce) zogniskowało tego multum (od przekraczania prawa – zezwoleń przez AMP, niegospodarności dąbrowskich urzędników po bałagan i brak kontroli samorządu województwa oraz bierność rządzących w Polsce parlamentarzystów, jak również prawdopodobne zanieczyszczenie środowiska), a tutaj w samym centrum Gołonoga powstaje góra odpadów – której tam teoretycznie nie ma prawa być! „Tymczasowe składowanie materiałów” nie polega na pewno na rozgarnianiu i utwardzaniu terenu, bo jak później rozróżnić, co było terenem pierwotnym, a co – odpadami ziemnymi do docelowego wywiezienia i zagospodarowania? Analizując zmieniony (o czym wkrótce) statut MZUM, nie znajdziemy tam prowadzenia składowisk odpadów, bo wiąże się z tym spełnienie określonych warunków.