Okiem Jaszczura – A. Borowicz epilog(?)

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

O skandalicznej decyzji radnych Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w temacie odrzucenia wniosku Marszałka Województwa o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, konkretnie Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Kol. A. Borowiczem(PO) pisałem tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=51428#more-51428. Było to 18.12.2020 r. Dla przypomnienia za odrzuceniem „prośby” Pracodawcy, czyli Marszałka Województwabyła cała lewica (PO-KO-SLD-TPDG), a nawet część radnych z PIS-u (P. BobrowskiP. ŚlusarczykM. Stępień nie głosował). Sprawa, jak łatwo można było przewidzieć, oczywiście się nie zakończyła.

Uchwałę zaskarżył tzw. czynnik społeczny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, związkowiec z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Marek Muszer, ratownik medyczny w WPR w Katowicach i społeczny przewodniczący Związku Zawodowego “Wzajemna Pomoc” w WPR. Jego sprzeciw wywołała zarówno treść uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XVII/306/2019, jak i sposób jej procedowania.

Powyżej treść pisma, w którym znajdują się także b. słuszne i krytyczne uwagi o manipulowaniu tematem przez Przewodniczącego R.M. Panią A. Pasternak (Lewica).

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność całości uchwały nr XVII/306/2019. Treść tego rozstrzygnięcia nadzorczego obok.

Ps Już można stwierdzić, że to nie koniec sprawy, a raczej jej początek. O epilogu nie ma prawdopodobnie mowy! Albowiem na najbliższą sesję Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej już są już przygotowane dwa projekty uchwał:

  • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr XVII/306/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
  • w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. nr NPII.4131.1.38.2020 stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Ps ps Nie sądzę, żeby lewicowa koalicja rządząca w Radzie Miejskiej (PO-KO-SLD-TPDG) pękła akurat przy tych uchwałach, a właściwie tej drugiej, bo pierwsza to formalność.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Tagged