Okiem Jaszczura – Hałda odpadów jest kara!

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

Właściwie w sprawie niegospodarności w kontekście podnajmowania mienia Gminy prywatnemu przedsiębiorcy (ArcelorMittal Polska S.A.) zostało już wiele przedstawione i udowodnione, ale drążymy temat dalej, oczywiście dla dobra Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (w tym Strzemieszyc). Tak nawiasem pisząc nie widać żadnego wsparcia od ekologów czy innych miejscowych stowarzyszeń. To dziwne. ?.

Poniżej treść interpelacji z dnia 30.03.2021 r. wraz z odpowiedzią na czerwono Pana Prezydenta M. Bazylaka (sygnuje III Z-ca Prezydenta W. Kędzia).

Dąbrowa Górnicza, dn. 30.03.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

 dot.: błędnie zawartych umów najzejmu działek gminnych przez UM z ArcelorMittal S.A.

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedziPana Prezydenta na interpelację Klubu Radnych PIS: BRM.0003.802.2021 z dnia 09.03.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 23.03.2021 r.),

prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaką kwotą i za jaką powierzchnię użytkowaną (proszę podać także numery działek) wg Pana Prezydenta bezumownie, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r., obciążono użytkownika działek gminnych, czyli ArcelorMittal Polska S.A.(brak odpowiedzi na pytanie!!! – przyp. mój).

2. Na jakiej podstawie dokonano tych korekt – skoro cały czas twierdził Pan Prezydent i osoby przez Pana upoważnione, że teren składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” leży w gestii Marszałka Województwa Śląskiego? A jeśli nie leżał (jak wynika z cyt. odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r.), to kto imiennie jest odpowiedzialny za fakt, iż przez ponad 10. lat (prawdopodobnie 13.) nikt z urzędników Gminy Dąbrowa Górnicza nie prowadził monitoringu/kontroli tego terenu? (brak odpowiedzi na pytanie!!! – przyp. mój).

3. Czy nowa umowa najmu działek gminnych przez ArcelorMittal Polska S.A.będzie zawierać załącznik graficzny z dokładnie określonym przedmiotem wynajmu (konkretny wycinek obszaru działek gminnych)? (brak odpowiedzi na pytanie!!! – przyp. mój).

za Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

W odpowiedzi jest jedynie jakaś formułka, możliwe że jakiś związek z pytaniami ma, ale proszę samemu ocenić jak Pan Prezydent traktuje radnych opozycji i tym samym część Mieszkańców Dąbrowy Górniczej!

„Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.833.2021 z dnia 30.03.2021 r.

Szanowni Panowie,

Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 30.03.2021 r. obciążono użytkownika ARCELORMITTAL POLSKA S.A. za bezumowne korzystanie z części gruntu Gminy na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1960.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.

Pozostałe poruszone przez Panów kwestie wyjaśnione zostały w odpowiedziach na poprzednie interpelacje.”.

III Zastępca Prezydenta

Wojciech Kędzia

Niestety Pan Prezydent nie raczył napisać, jaką kwotą obciążono prywatnego przedsiębiorcę, tj. ArcelorMittal Polska S.A. za bezumowne korzystanie z gruntów należących do Gminy Dąbrowa GórniczaZresztą nie odpowiedział na żadne pytanie!

Ale pokusiłem się o wycenę strat Gminy przez ostatnie 10 lat i to zakładając wersję korzystniejszą dla prywatnego przedsiębiorcy, tzn. że nie całe działki były i są przez niego zajęte.

Uszczuplenia dotyczą umów najmu na nieruchomościach ozn. nr geod.:

886/5 żółty kolor (pow. 346 m2) – pow. wynajęta to 200 m2,

892/6 limonowy kolor (pow. 333 m2) – pow. wynajęta to 283 m2,

882/13 czerwony kolor (pow. 13517 m2) – pow. wynajęta to jedynie 840 m2,

881/3 różowy kolor (pow. 1776 m2) – pow. wynajęta to jedynie 56 m2

(wszystkie działki Obręb Strzemieszyce Małe, księga wieczysta KA1D/00048 974/1).

Wyliczenie uszczuplenia:

działka 886/5 (żółta): 346-200=146 m2

działka 892/6 (limonowa): 333-250=50 m2

działka 881/3 (różana): 0 m2

działka 882/13 (czerwona) – 8622 m2 (zajęcie działki to ok. 70% z 13517 m2 wynosi: 9462 m2, z tego odejmujemy 840 m2).

Suma uszczupleń najmowanej powierzchni: 8818 m2

Licząc 2,15 zł brutto/m2 daje to 18.958,70 zł brutto za miesiąc,

227.504,40 zł brutto za rok,

2.275.044 zł brutto za 10 lat.

Ciekawe na ile straty wycenili urzędnicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej?

Jak zawsze odsyłam do poprzednich wpisów w tym temacie:

umowy najmu AMP – decydujące starcie?,

umowy najmu AMP – zwycięstwo (prawie)!,

niegospodarność w Gminie, cz. 1,

niegospodarność w Gminie, cz. 2.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

 

Komentarz Rolowanej Dąbrowy

Ciekawe, czy po to przyjechali reporterzy Magazynu Śledczego Anity Gargas? Bo mógłby z tego powstać ciekawy program: 2 miliony złotych wynikających z niegospodarności urzędników Gminy Dąbrowa Górnicza, bezumowne zajęcie (mówiąc delikatnie) przez AMP kilku tysięcy metrów kwadratowych działek gminnych przez kilkanaście ostatnich lat,
wielka hucpa administracyjnego postępowania Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ z brakiem kar (!!!) za złamanie harmonogramu zamknięcia hałdy w wydanych pozwoleniach…. 
Tylko czy obraz Państwa z Tektury na poziomie samorządowym kogoś jeszcze zdziwi, a jeszcze bardziej – zainteresuje? Zobaczymy…