Okiem Jaszczura – Hałda pohutnicza w Strzemieszycach

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

Ostatnio (konkretnie 02.10.2020 r.) we wpisie Co tam na hucie słychać? przedstawiłem Szanownym Czytelnikom treść mojej interpelacji do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Pana M. Bazylaka w temacie rekultywacji terenów odpadów pohutniczych w Strzemieszycach Małych. Mamy odpowiedź, niestety jak dla mnie wybiórczą i niepełną. Zanim do niej przejdę to ciekawostka: odpowiedź jest sygnowana przez nowego III Wiceprezydenta Miasta (od 01.10.2020 r.) Pana Wojciecha Kędzię (jak mniemam „przywiezionego” z KGHM w Lubinie via Warszawa do Dąbrowy Górniczej). Co do meritum tematu, to oczywiście drugorzędne. 🙂 .

Natomiast, co do planów rekultywacji terenów hałdy odpadów pohutniczych, znajdującej się na obszarze Strzemieszyc Małych – Lipówki (między zakładami Alba ZPOK, koksownią a terenem motocrossu na Zakawiu), zwanej w odpowiedzi składowiskiem odpadów hutniczych „Lipówka”, to z odpowiedzi na interpelację wynika, że takowe są.

„Spółka ArcelorMittal Poland S.A. uzyskała dla ww. składowiska zgodę Marszałka Województwa Śląskiego na jego zamknięcie.

Marszałek Województwa Śląskiego decyzjami:

– Nr 3125/OS/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. […]

– Nr 1386/OS/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. wyraził zgodę na zamknięcie pozostałej części składowiska odpadów hutniczych „LIPÓWKA” […].

(jak się tak przyjrzeć, to tego zamykania składowiska nie widać, ale może trzeba mieć lepszy wzrok – przyp. mój).

Prawa i obowiązki wynikające z w/w decyzji zostały decyzją Marszałek Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2013 r. przeniesione na ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej. (czyli jednoznacznie można stwierdzić, że za proces rekultywacji i stan hałdy odpadów jest odpowiedzialny właściciel ArcelorMittal Poland S.A.? – przyp. mój).

W decyzjach na zamknięcie składowiska odpadów hutniczych „LIPÓWKA” określono harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska, a także techniczny sposób jego zamknięcia, m.in.: obszar, ilość i sposób usunięcia zalegających odpadów.„.

Dobrze byłoby wiedzieć Panie Prezydencie czy harmonogram ww. działań jest przestrzegany i czy rekultywacja przebiega prawidłowo. Tym bardziej, że znajduje się to składowisko na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza!

Co więcej, jak dowiadujemy się z dalszej części odpowiedzi na moją interpelację:

„Przedmiotowa hałda usytuowana jest w niewielkim zakresie na gruntach stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza. Teren ten objęty jest umową najmu na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. […]”.

Właściwie to prawie koniec odpowiedzi. Nie ma ani słowa o oddzieleniu terenu składowiska poprzez np. ogrodzenie czy inne zabezpieczenie od pozostałych terenów gminnych przed dostępem osób trzecich. W terenie nie ma też oznaczeń Teren prywatny. To dziwne!