Okiem Jaszczura – Hałda pohutnicza w Strzemieszycach a AMP cz. III

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

Kontynuując wyjaśnianie stanu rekultywacji składowiska odpadów pohutniczych w Strzemieszycach Małych na obszarze Strzemieszyc Małych – Lipówki (między zakładami Alba ZPOK, koksownią a terenem motocrossu na Zakawiu) złożyłem kolejną interpelację do Pana Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Jak na mój rozum coś tam nie gra z harmonogramem i obowiązującym prawem.

Zobacz poprzednie wpisy:

hałda pohutnicza w Strzemieszycach,

hałda pohutnicza w Strzemieszycach – 2.

A teraz już treść interpelacji:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych, c.d.

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 08.10.2020 r.)

proszę o odpowiedzi na następujące pytania

  1. Czy Pan Prezydent jest w posiadaniu decyzji Pana Marszałka Województwa Śląskiego, których numery przytoczył Pan Prezydent w odpowiedzi na moją ww. interpelację? Czy możliwe jest przekazanie ich treści do publicznej wiadomości, ewentualnie do wiadomości radnych Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej?

2. Kto z ramienia Pana Prezydenta zajmuje się i kontroluje sposób, w tym harmonogram, zamykania składowiska odpadów hutniczych „Lipówka”?

Oczywiście przebiega to, mam nadzieję, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego (z 05.12.2008 r. i 20.04.2010 r.), jednakże ze względu na duży obszar hałdy odpadów (27,80 ha) i prawdopodobny wpływ sposobu rekultywacji składowiska na środowisko, w tym zanieczyszczenie obszaru naszej Gminy uważam, że powinno to być przez służby urzędu monitorowane i regularnie kontrolowane.

3. Czy wg Pana Prezydenta zamykanie składowiska przebiega zgodnie z harmonogramem określonym przez Marszałka Województwa Śląskiego?

Grzegorz Jaszczura – BLOG

 

Komentarz Redakcji Rolowana Dąbrowa:

Ciekawostką jest fakt, że w tzw. międzyczasie Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza przesłał Panu Radnemu decyzje Marszałka Województwa Śląskiego (zobacz na stronie Urzędu Miejskiego). Ich analiza powala z nóg… Polecamy.