Okiem Jaszczura – Hałda pohutnicza w Strzemieszycach a AMP cz. VII

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

We wpisie na blogu, jeszcze na początku grudnia, przedstawiłem kolejne dwie interpelacje do Pana Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza związane z sytuacją stanu środowiska naturalnego (i nie tylko) w naszym mieście. Oczywiście chodzi o StrzemieszyceZobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55058#more-55058. Niestety zauważam, jakby niechęć urzędniczą do wyjaśnienia wątpliwości, które nasuwają się Mieszkańcom Naszego Miasta, w tym mnie. Odpowiedzi są po prostu takie, żeby nic nie odpowiedzieć, a już przypadkiem nie zahaczyć problemu, wg mnie nabrzmiałego od dłuższego czasu, czyli zamknięcia hałdy odpadów zgodnie z przepisami i co najważniejsze dla dobra Mieszkańców Naszego Miasta!!!

Niech dowodem będą odpowiedzi na moje interpelacje z dnia 07.12.2020 r.

Okazuje się bowiem, że zamiast dostarczenia mi mapek z zaznaczonym terenem wynajmowanym spółce ArcelorMittal S.A., zgodnie zresztą z treścią umów najmu (od 2011 r.) działek gminnych: WGN-I.6845.4.30.2020, WGN-I.6845.4.16.2011, WGN-I.6845.4.23.2014, WGN-I.6845.4.23.2017 –  w szczególności działek, które są jedynie częścią podanych w załącznikach do umów działek, czyli dotyczy to działek: 886/5 (pow.346 m2) – pow. wynajęta to 200 m2, 892/6 (pow. 333 m2) – pow. wynajęta to 283 m2, 882/13 (pow. 13517 m2) – pow. wynajęta to jedynie 840 m2, 881/3(pow. 1776 m2) – pow. wynajęta to jedynie 56 m2,

otrzymałem w odpowiedzi elaborat od Pana III Z-cy Prezydenta W. Kędzi mówiący o zasadach dostępu do zasobu geodezyjnego i kartograficznego!!! Foto odpowiedzi powyżej.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tegoż składowiska, wniesienie wniosku o kontrolę zabezpieczenia składowiska odpadów, o którym mowa, tj. czy i jak jest zabezpieczone przed przemieszczaniem się na tereny Gminne, nie objęte umową najmu(gdyż, jak rozumiem, ew. przemieszczanie się składowiska odpadów poza wyodrębniony decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego teren leży w gestii tegoż organu i WIOŚ w Katowicach?), to w odpowiedzi mamy jedynie potwierdzenie mojej uwagi  i stwierdzenie, że:

„W świetle powyższego Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej nie ma uprawnień do kontroli ww. instalacji (składowisko odpadów) w zakresie ochrony środowiska. […] Zgodnie z art. 20 Kpa właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jej działania.”.

Na moje zapytanie: „[…] proszę o wskazanie, w jaki sposób służby Prezydenta Miasta oraz podmiot składujący odpady kontrolują ew. przemieszczanie się odpadów poza teren wyznaczony decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego, gdy teren nie jest ogrodzony? Jakie są obiektywne punkty odniesienia w terenie, które umożliwiają kontrolowanie składowiska odpadów przed przemieszczaniem się? Spostrzeżenia moje oraz Mieszkańców Naszego Miasta o niezabezpieczeniu terenu składowiska poprzez jego ogrodzenie, potwierdza odp. Pana Prezydenta udzielona w dniu 25.11.2020 r., na moją interpelację BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r., w której nota bene powołuje się Pan Prezydent na informację ArcelorMittal Poland S.A.”,

odpowiedzi wg mnie jednak nie ma. Jestem ciekaw co byłoby, gdyby urzędnicy trafili na jakąś niewielką firmę, na której terenie jest składowisko. Podejrzewam, że  byłoby jak z tą Babcią handlującą pietruszką na targu.

Przy drugiej interpelacji (zobacz całość):

„[…] Dla przypomnienia pytania na które Pan Prezydent nie umiał samodzielnie odpowiedzieć:

2. Kto z ramienia Pana Prezydenta zajmuje się i kontroluje sposób, w tym harmonogram, zamykania składowiska odpadów hutniczych „Lipówka”?

Oczywiście przebiega to, mam nadzieję, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego (z 05.12.2008 r. i 20.04.2010 r.), jednakże ze względu na duży obszar hałdy odpadów (27,80 ha) i prawdopodobny wpływ sposobu rekultywacji składowiska na środowisko, w tym zanieczyszczenie obszaru naszej Gminy uważam, że powinno to być przez służby urzędu monitorowane i regularnie kontrolowane.

3. Czy wg Pana Prezydenta zamykanie składowiska przebiega zgodnie z harmonogramem określonym przez Marszałka Województwa Śląskiego?

Podnoszę te pytania ponownie, ponieważ uważam, że niezależnie od odpowiedzi ww. organów wojewódzkich Pan Prezydent powinien mieć niezależnie własną opinię w ww. zapytaniach, jako organ zarządzający i kontrolujący w naszym mieście.”,

niestety okazuje się, że moje nadzieje są płonne.

Znowu:

„[…] Z uwagi na powyższe Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej nie ma uprawnień do kontroli ww. instalacji (składowiska odpadów) w zakresie ochrony środowiska, w tym kontroli realizacji decyzji Marszałka Województwa Śląskiego (z 5.12.2008 r. i 20.04 2010 r.).

[…] Uwzględniając powyższe informuję, że Pana pytania dotyczące zgodności prac prowadzonych na składowisku odpadów hutniczych z warunkami ww. decyzji i ich ewentualnych zmian zostaną przekazane Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach, celem ich uwzględnienia podczas kontroli ArcelorMittal S.A. – składowiska odpadów hutniczych „LIPÓWKA” w Strzemieszycach Małych.”.

Więcej no comment.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog