Okiem Jaszczura – Interpelacje na nowo

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Po kilkumiesięcznej przerwie, która przecież nowemu Prezydentowi Dąbrowy Górniczej się należała ( ? ) , m.in. na zaadoptowanie na nowym, bądź co bądź wyższym stanowisku, mogę rozpocząć składanie interpelacji. Właściwie to już to składanie interpelacji rozpocząłem, konkretnie 15.01.2019 r. Zgodnie z nowym Regulaminem Rady Miejskiej, dostosowanym do wymogów ustawowych, nie ma obecnie punktu w porządku obrad Rady Miejskiej dotyczącego interpelacji. Radni mogą je składać pisemnie i powinni otrzymać odpowiedź do 14 dni. Dzisiaj pierwsze dwie i odp. Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica).

I tak najpierw poszła interpelacja dot. targowiska na ul. Tysiąclecia:

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

jakie są plany urzędu związane z dalszym funkcjonowaniem targowiska przy ul. Tysiąclecia w D.G.-Gołonogu, targowiska będącego w administracji zakładu budżetowego MZBM? Chodzi  mi o jego część, na której odbywa się handel w niedzielę towarami „bardzo” różnego pochodzenia, jednocześnie niezwykle uciążliwego dla okolicznych mieszkańców.

Mamy odpowiedź, podpisaną przez I Z-cę D. Rutkowskiego (Lewica):

„W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że planowane jest przeprowadzenie z Mieszkańcami Dąbrowy Górniczej warsztatów, których tematem będą sprawy związane z targowiskiem miejskim zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia w D.G.

Decyzje dotyczące przyszłego funkcjonowania przedmiotowego targowiska będą uzależnione od wyniku przeprowadzonych warsztatów.”

Powyższa odpowiedź zadziwia, bo oznacza, że przez ostatnie lata rządząca lewica nic nie zrobiła w tym zakresie, nawet koncepcyjnie, oprócz podniesienia opłat handlującym. Przy okazji z kolei zapłata  firmie utrzymującej czystość w tym rejonie wzrosła o circa 650%.

Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37871#more-37871,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38147#more-38147,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42327#more-42327.

Ta odpowiedź spowodowała, że muszę złożyć następną interpelację w tym temacie:

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z otrzymaną od Pana Prezydenta odpowiedzią na moją interpelację nr BRM.0003.44.2019 z dn. 15.01.2019 r., dot. przyszłości targowiska przy ul. Tysiąclecia w D.G.-Gołonogu proszę o odpowiedź:

– kiedy planowane są warsztaty dot. ww. targowiska

– gdzie i w jakiej formie odbędą się te warsztaty

– kto będzie na nie zaproszony?

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że w interpelacji położyłem nacisk na handel w niedzielę, na terenie nie utwardzonym, na którym handlują sprzedawcy przyjezdni, co przysparza wielu problemów nie tylko miejscowym Mieszkańcom, ale także służbom mundurowym.

Na odpowiedź poczekamy.

Druga interpelacja była następującej treści:

Szanowny Panie Prezydencie,

w nawiązaniu do mojej interpelacji z dnia 23.08.2018 r. (nr BRM.0003.2882.2018) w sprawie wymiany oświetlenia na obszarze os. i ul. Morcinka w Gołonogu i Pana odpowiedzi na nią, w związku z licznymi skargami i prośbami Mieszkańców naszego Miasta, proszę o zaktualizowanie tejże odpowiedzi o następujące informacje:

– czy nastąpił odbiór prac i zapłata Wykonawcy za wykonane prace na tym omawianym obszarze?

– jeżeli tak, to dlaczego prace naprawcze nie są kontynuowane, ponieważ sytuacja nie wydaje się uporządkowana?

– czy zakończono prace wymiany oświetlenia wzdłuż al. Zagłębia Dąbrowskiego?

Ponadto zauważam, że w odpowiedzi Pana Prezydenta na ww. moją interpelację brakowało odpowiedzi na pytanie:

„Kto z ramienia naszego urzędu jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie tej inwestycji w tym rejonie?”

Dlatego ponawiam powyższe pytanie!

Jednocześnie proszę o odpowiedź na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji, tj. modernizacji oświetlenia w mieście?

Ile środków finansowych zostało już przelanych na konto Wykonawcy? Także proszę o informację jaki w umowie z Wykonawcą był przewidziany okres gwarancji i rękojmi?

W tym wypadku przeżywamy w związku z odpowiedzią prawdziwy szok. Chyba żyjemy w dwóch (innych) równoległych światach. ? .

„Odpowiadając […], informuję, iż w trakcie realizacji robót budowlanych przeglądy elementów oświetlenia ulicznego dokonywane były na bieżąco. Ostatni przegląd przeprowadzony w dniu 21 stycznia 2019 roku między innymi na Osiedlu Morcinka nie stwierdził żadnych problemów z działaniem lamp w tym rejonie – wszystkie oprawy świeciły prawidłowo.

Zadanie polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego jest realizowane przez Referat Zarządzania Energią Wydziału Inwestycji Miejskich tut. Urzędu i było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zostało także odebrane i rozliczone, zgodnie z warunkami zawartych umów z Wykonawcą i Urzędem Marszałkowskim. Wartość zadania wynosiła: 8.506.594,65 zł.

Na Osiedlu Morcinka oraz przy Al. Zagłębia Dąbrowskiego faktycznie występowały przejściowe problemy z kablami ziemnymi, jednak nie były one przedmiotem modernizacji. W każdym zgłaszanym przypadku były prowadzone naprawy, a oświetlenie przywracano do stanu sprawności.

Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje okres 6 lat. Po okresie zimowym, w miesiącu kwietniu b.r. planowany jest kolejny przegląd gwarancyjny zmodernizowanych elementów oświetlenia ulicznego.”

Prezydent Miasta Marcin Bazylak

Coś takiego! Mieszkańcy się zdziwią, że już wszystko w porządku. Na zapytanie, kto jest odpowiedzialny okazuje się z odpowiedzi Pana Prezydenta, że to Referat Zarządzania Energią, czyli spokojnie: to odpowiedzialność zbiorowa. Aczkolwiek nad wszystkim przecież pieczę, a nawet nadzór sprawuje Pan Prezydent Miasta! Zobacz także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46538#more-46538.

Ps Pogrubienia w odpowiedziach Pana Prezydenta moje.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *