Okiem Jaszczura – MZBM kredyty wspólnot, czyli Gminy

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Wspominałem we wpisie o tym, że MZBM oprócz zobowiązań wymagalnych do wspólnot mieszkaniowych ma także kredyty. Chodziło mi o kredyty przypadające na udziały lokalowe MZBM-u(czyli de facto Gminy), zawarte w bankach do spłaty. Ewidentnie ich wartość można odnieść do budżetu Gminy. Przynajmniej moim zdaniem.

Na moją interpelację:

Dot.: wysokości kredytów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z występującym zadłużeniem wymagalnym w zakładzie budżetowym MZBM w Dąbrowie Górniczej wobec wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZBM, proszę o informację ile wynosi wartość kredytów bankowych do spłaty na dzień 31.12.2019 r. wspólnot mieszkaniowych w których Gmina ma udziały?

jest odpowiedź, w której jest czarnym drukiem na białym papierze napisane, że:

„W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.461.2020 […] informujemy, iż wartość kredytów bankowych wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZBM, w których Gmina ma udziały pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 29.168.204,44 zł.”

W związku z taką odpowiedzią musiałem doprecyzować o co mi chodzi kolejną interpelacją do Pana Prezydenta:

Dot.: wysokości kredytów wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, cz. 2

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z występującym zadłużeniem wymagalnym w zakładzie budżetowym MZBM w Dąbrowie Górniczej wobec wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZBM, czyli złą sytuacja finansową zakładu budżetowego MZBMoraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 07.02.2020 r.,

proszę o następujące informacje:

1. ile wynosi wartość kredytów bankowych do spłaty na dzień 31.12.2019 r. wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma udziały, przypadających na udziały Gminy? Chodzi mi o łączną wartość kredytów przypadających na udziały Gminy. Nie chodzi mi tylko o wspólnoty administrowane przez MZBM!

2. proszę o wykaz tych wspólnot (z udziałami Gminy) z przypadającymi na nie wielkościami kredytów do spłaty na ten sam dzień i informacją jaki jest udział Gminy w danej wspólnocie.

Grzegorz Jaszczura

I co się okazuje? Z odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka,sygnowanej przez II Z-cę Prezydenta Panią B. Borowiec (SLD) można wyczytać ciekawe informacje. Mianowicie, co prawda (niestety) MZBM, a konkretnie Dyrektor MZBM Pan P. Jędrusik nie jest w stanie mi podać ile jest tych kredytów bankowych wspólnot administrowanych przez innych administratorów niż MZBM (będzie to możliwe dopiero po 15.05.2020 r., czyli po odbyciu się zebrań sprawozdawczo-rocznych), ale z załączonego wykazu wspólnot mieszkaniowych, które mają kredyty i uwzględnieniu udziałów Gminy w tychże wspólnotach (jest ich 130 sztuk) wynika, że wartość kredytów przypadających na udziały Gminy to aż 6.809.600,75 zł (na dzień 31.12.2019 r.). Abstrahuję, że nie powinno być braku w bieżącym monitorowaniu kredytów MZBM, de facto jak już pisałem Gminy, we wspólnotach adm. przez inne podmioty niż MZBM! – to tak także moim zdaniem. Łączna kwota kredytów tych 130 wspólnot to jeszcze raz napiszmy:  29.168.204,44 zł!!! (na 31.12.0219 r.).

Piszę powyższe z pseudosatysfakcją, ponieważ z reguły, gdy wspominałem o „innych” istniejących zadłużeniach budżetu Gminy na sesjach Rady Miejskiej (szczególnie absolutoryjnych) to zawsze przez Prezydenta (poprzedniego) Z. Podrazę (SLD) czy Skarbnika Miasta Panią J. Bronikowska-Radosz byłem uciszany, że takich nie ma. Szanowni Mieszkańcy!, jak przed chwilą udowodniłem są takie zadłużenia.

 

Grzegorz Jaszczura – BlogTagged