Okiem Jaszczura – Nowy kredyt EBI (sesja 23.10.2019 r.)

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

Tak, zastanawiałem się, kiedy to nastąpi. Naprawdę można było łatwo to przewidzieć. I mamy. Na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 23.10.2019 r. Pan Prezydent M. Bazylak (dawniej SLD, obecnie bezpartyjny) przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

A już polityka finansowa prowadzona przez władze w Dąbrowie Górniczej zaczynała nabierać pozytywniejszego kształtu. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2020-2043 przedstawianym jeszcze miesiąc temu (!) radnym, miało nie być przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w tym przecież długim okresie.

Przy czym należy podkreślić, że to „spadek” po rządach Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), bo kredyty z EBI zaciągano:

  • w 2010 r. 250 mln zł (realizacja 245 mln zł),
  • w 2013 r. 100 mln zł,
  • w 2016 r. 100 mln zł.

Niestety tryb maszyny do wydawania publicznych pieniędzy nie tyle się zatarł, co ulega rozpędzeniu i znowu trudno będzie go zatrzymać! Tak podejrzewam.
Wypisano kilka zadań inwestycyjnych i – aby nie doszło do deficytu – Gmina zaciągnie kredyt długoterminowy w wysokości 38.000.000,00 zł. Biorąc pod uwagę, że zadłużenie Gminy wynosi circa 300.000.000,00 zł.

Konkretnie:

  • na 30.09.2019 r.: 313.068.424,23 zł
  • na 31.12.2019 r. będzie: 305.785.283,56 zł
  • na 31.12.2020 r. (po zaciągnięciu kredytu): 314.823.314,88 zł.

Oczywiście w tzw. międzyczasie spłacimy jako Gmina, w 2019 r. kredytów w wysokości: 28.514.006,99 zł plus koszty (odsetki) ok. 6,5 mln zł (na dzień 30.09.2019 r. 4.620.976,53 zł). W 2020 r. spłata plus odsetki będą zbliżone. To tak k’woli informacji o zadłużeniu Gminy.

Przy czym na sesji wspomniałem także o tym, że do tego dochodzą zadłużenia różnorakich podmiotów gminnych, za które jednak odpowiada przecież pośrednio Miasto!

Bo tak jest ze szpitalem miejskim ZCOSS im. S. Starkiewicza z zadłużeniem rzędu ok. 110.000.000,00 zł i z niedokończoną budową oddziału ZCO, na co potrzeba 200-250 mln złotych, plus trzeba wspomnieć o sprawach sądowych, które trwają, ale przecież zostaną rozstrzygnięte. „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” potrzebuje dalszego wpompowania pieniędzy czy to przez nowe udziały, czy to przez CSiR, strata za 2018 r. wyniosła bowiem circa 1,6 mln złotych. Co do Dąbrowskich Wodociągów, to nie dysponuję jakimiś aktualnymi danymi co do wielkości kredytów czy pożyczek, ale są. W Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.Pl S.A. weksli i poręczeń jest sporo, a tu należy podkreślić, że podobno MZUM jako spółka gminna działa wszędzie dobrze (np. Stadion Śląski, Stadion w Sosnowcu i hala w najbliższej przyszłości w konsorcjum, czy Republika Czeska w odwodzie w oczekiwaniu na kryzys w kraju), ale nie w naszym mieście, gdzie wg mnie powinien! A ponadto na stanie MZUM-u są obiekty Urzędu Miejskiego i Sądu oraz Prokuratury (czyli Centrum Administracyjne, budynek I i II).

Jeszcze zakład budżetowy MZBM i zaległości wymagalne do wspólnot, nie wspominając o innych problemach. Słychać, że wspólnoty mieszkaniowe będą przejmowane przez podmiot prywatny, a pamiętajmy o tym, że do wspólnot mieszkaniowych administrowanych nie przez MZBM nie ma zaległości wymagalnych! Chodzi w sumie o kwotę rzędu 7 mln złotych!

Ale wskaźniki zadłużenia co do budżetu Gminy są „spokojnie” spełnione. Z tych 38 mln złotych kredytu gros ma być przeznaczone na inwestycje związane z promowaniem zielonej mobilności i kompleksowym przygotowaniem terenu inwestycyjnego w Tucznawie (etap IV). Niestety nic nie ma o wspomnianym szpitalu miejskim. Wręcz przeciwnie w projekcie uchwały dot. zmiany WPF zmniejszono finansowanie ZCOSS na 2020 r. o 5 mln zł.

W rezultacie wstrzymałem się od głosu, a uchwała przeszła 18. głosami za, 1. przeciw i 4. głosach wstrzymujących się.

Do kolejnego ważnego głosowania doszło przy projekcie uchwały w sprawie utworzenia Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. Opisywałem to niedawno (zobacz) i muszę przyznać, że pomyliłem się, ponieważ uchwała póki co przepadła. Nagle obudził się klub PO-KO i zażądał dalszych wyjaśnień i konsultacji czy tp. W rezultacie wynik głosowania: 12:13. Nie pomógł nawet jeden z radnych (G. Przewieźliklewica) ściągnięty podobno na kilka głosowań ze szpitala miejskiego, do czego wrócono w sprawach różnych (wolnych wnioskach), ale Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak odmówiła sprawdzania wniosku radnego E. Bobera w tej sprawie.

Przyjdzie się radnym jeszcze pochylić na tą uchwałą, o czym wspomniał Pan Prezydent M. Bazylak. Dlatego kończę przydługi wpis.

Tagged

Dodaj komentarz