Okiem Jaszczura – Pandemia COVID-19

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Jesteśmy prawdopodobnie w początkowej fazie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w naszym regionie. Jednakże, jak mówiłem na ostatniej sesji Rady Miejskiej D.G., jak Bóg da pokonamy go. Sądzę, że co prawda nigdy już nie będzie tak samo, ale o przyszłości należy myśleć i to konstruktywnie.

W związku z tym złożyliśmy razem z radnym J. Reszke (PIS) interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka dotyczącą sytuacji przedsiębiorczości, szczególnie mikro i małej w naszym mieście. Pamiętając pozytywną reakcję Pana Prezydenta M. Bazylaka na sesji w dniu 27.11.2019 r. na mój wniosek dot. zamrożenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok przy budynkach związanych z działalnością gospodarczą, jestem także w tym wypadku optymistą.

 

Grzegorz Jaszczura                                 Dąbrowa Górnicza, dn. 20.03.2020 r.

Jerzy Reszke                                            

Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

dot.: programu osłonowego dla przedsiębiorców dąbrowskich w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19)

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA MIASTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa (COVID-19) i obowiązywaniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego (od 13.03.2020 r.), co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację w Dąbrowie Górniczej, w tym także na prowadzenie działalności gospodarczej przez dąbrowskich przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o wprowadzenie w naszym mieście programu osłonowego dla ich działalności gospodarczej.

Chodzi nam o ułatwienia i ulgi dla przedsiębiorców, których działalność została wskutek zarządzeń, w tym także Pana Prezydenta, czasowo wstrzymana lub ograniczona czy utrudniona.

Przykładowo wnioskujemy o:

odstąpienie od ściągania podatków i opłat ustanowionych na mocy prawa lokalnego, w tym podatku od nieruchomości, poprzez pozytywne rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców o zwolnienie z podatku czy ew. ich rozłożenie na raty

bonifikatę dot. wysokości czynszów płaconych za lokale użytkowe z zasobów Gminy Dąbrowa Górnicza przez przedsiębiorców

inne, które Pan Prezydent uzna za stosowne i możliwe do wprowadzenia przy obecnej sytuacji finansowej i stanie budżetu Miasta.

Wnioskujemy o rozciągniecie czasu obowiązywania tych osłon na najbliższe trzy miesiące, jeżeli w tym okresie stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany.

Grzegorz Jaszczura

Jerzy Reszke

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Tagged