Okiem Jaszczura – Przerost ambicji, czyli ćwierć miliarda złotych na ZCO

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Aby stopniowo podsumowywać „zasługi” poprzedniego Prezydenta Dąbrowy Górniczej, emerytowanego już dyrektora szpitala miejskiego Pana Z. Podrazy (SLD), tyczące się jego działalności w naszym mieście, należy choć częściowo przedstawić aktualną sytuację w szpitalu i spuściznę jaką otrzymał nowy Dyrektor szpitala, czyli Pani I. Łobejko. Najlepiej rzucić okiem na sprawozdanie finansowe ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2018 rok. Zobacz choćby sesję Rady Miejskiej z 26.06.2019 r. i mój wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649.

Oczywiście Pan (eks-)Prezydent Zbigniew Podraza  to „tylko” nadzór (chociaż na przełomie 2018 i 2019 także ponownie faktyczny dyrektor ZCOSS), zresztą podobnie jak Rada Miejska i rządząca w niej lewicowa koalicja SLD-POKO-TPDG (pod przewodnictwem A.Pasternak) dlatego nie zapomnijmy o byłych dyrektorach (czy p.o. dyrektorach), tj. Panu Z. Grzywnowiczu (ponad 11 lat p.o. dyrektorze ZCOSS), Pani B. Małeckiej-Liberze (zobacz) (PO) czy sięgając jeszcze historycznie przed inwestycję budowy oddziału ZCO Panu A. Borowiczu  (zobacz) (też PO i wcześniej UW, jak u Pani Poseł B. Małeckiej-Libery). Jest jeszcze Rada Społeczna, ze znanym społecznym radnym K. Dybichem (zobacz), która nie czyta nawet tego za czym głosuje, ale nie to jest tematem dzisiejszego wpisu.

Tylko jeszcze wspomnę o długu Perinatologii, bo właściwie w stosunku do kwot związanych z oddziałem ZCO to „drobiazg”. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49902#more-49902.

Przechodząc do dzisiejszego meritum. Złożyłem interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) w celu właśnie uporządkowania spraw finansowych szpitala, w kontekście kosztów inwestycji ZCO:

dot.: inwestycji ZCO szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w nawiązaniu m.in. do b. trudnej sytuacji finansowej naszego miejskiego szpitala, tj. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza, a także w nawiązaniu do tematu uchwały z sesji Rady Miejskiej (26.06.2019 r.), dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. ZCOSS im. S. Starkiewicza (druk 102), omawianej także na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (24.06.2019 r.) oraz Komisji Budżetowej (25.06.2019 r.),

zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniem, jaka jest wysokość kosztów inwestycji pn. „Zagłębiowskie Centrum Onkologii”?

Kwota ta znajduje się np. w Planie Inwestycyjnym szpitala, zatwierdzanym przez Radę Społeczną ZCOSS im. S. Starkiewicza, o którym nota bene mowa na początku protokołu z posiedzenia Rady Społecznej ZCOSS z dnia 18.03.2018 r.

Grzegorz Jaszczura

I mamy odpowiedź od Pana Prezydenta:

„[…] informuję, że w Planie Inwestycyjnym na lata 2018-2020 […] zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr 2/2018 z dnia 04.01.2018, wraz z ostatnia korektą Planu Inwestycyjnego z dnia 18.03.2019 r., w ramach zadania „Zagłębiowskie Centrum Onkologii” ujęto następujące „szacunkowe nakłady ogółem”:

– zadanie „realizacja I etapu ZCO”: 169.873.497,40 zł

– zadanie „realizacja II etapu ZCO (IOWISZ I)”: 38.103.620,40 zł

– zadanie „realizacja III etapu ZCO (IOWISZ II)”: 47.600.000,00 zł„.

Przy użyciu kalkulatora wychodzi mi, że zusamenn to: 255.577.117,80 zł.

Zadanie domowe dla Czytelników to ile z tej kwoty zostało zapłacone?

Grzegorz Jaszczura – Blog

 

Od Redakcji Rolowanej Dąbrowy: Zbigniew Podraza, Beata Małecka-Libera oraz Zbigniew Grzywnowicz to pomysłodawcy ZCO w obecnej postaci (pierwotny pomysł prof. B.Maciejewskiego z Instytutu Onkologii w Gliwicach był zdecydowanie inny, tańszy i efektywniejszy)

Tagged

Dodaj komentarz