Okiem Jaszczura – Sesja absolutoryjna, czyli absurdy samorządowe

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

O sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wspominałem już we wpisie sesja 28.04.2021 r. Tam podałem także Szanownym Czytelnikom odnośniki do wpisów tego dotyczących z poprzednich lat. Uważam, że to b. pouczające w obliczu także obecnej sesji. Po prostu w mieście niewiele się zmienia. A o takim Detroit w związku z sytuacją w przemyśle metalurgicznym, który wciąż odgrywa kluczową rolę w naszym mieście dlawpływów do budżetu, można już coraz odważniej mówić. To tak a propos tego, że górnictwo mamy symboliczne w postaci Kopalni Dolomitów w Ząbkowicach.

Jak to przy absolutorium przedstawię moje wystąpienie. Jest długie, ale i tak poruszyłem tylko kilka problemów z tym związanych.

Szanowni Mieszkańcy, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo!

Poruszę wybiórczo kilka tematów, ponieważ chcę się zmieścić w tym krótkim przedziale czasowym, który umożliwia regulamin pracy Rady Miejskiej. Ponadto pewnie wszyscy radni chcą się wypowiedzieć; nie powiem, że jak zawsze, żeby nie być złośliwym.

 Jeżeli chodzi o stan mienia Gminy Dąbrowa Górnicza:

Zastanawia mnie bardzo, po co tyle udziałów Gminy w spółkach kapitałowych i jednocześnie zaangażowania kapitału Gminy, skoro implikuje to tak mało dywidendy do budżetu czy nawet innych korzyści dla Mieszkańców? Udziały/akcje Gminy D.G. w tych spółkach to zusammen 256.302.715,32 złPołowa z tego jest do odzyskania i jest zbędna dla dobra Gminy. Gros z tych spółek to tylko „synekury dla króliczka i jego rodziny”, w postaci członkostw w Radach Nadzorczych czy Zarządach.

Dlaczego Pani radna K. Chrobot (SLD) się tym nie zainteresuje? Taka była ciekawa mojej obecności w Radzie Nadzorczej spółki okołokoksowniczej Skarbu Państwa. Mogę Pani radnej powiedzieć przy okazji, że zrezygnowałem z członkostwa w Radzie Nadzorczej, gdy moje wizje działania spółki rozminęły się z wizją przedstawicieli Skarbu państwa.

Wracając do mienia Gminy. Z naszych spółek gminnych wydaje się, że pozostać mogłyby tylko udziały w: KSSE S.A., Tramwaje Śląskie S.A., PKM Sp. z o.o., DWSp.  z o.o. i Fabryka Pełna Życia Sp.  z o.o.

Zauważmy także, że tam gdzie są te dywidendy, przykładowo z Alby czy Dąbrowskich Wodociągów, jednocześnie Mieszkańcy czy budżet Gminy obciążani są zwiększonymi kosztami do tychże spółek! Np. poprzez podatki czy coraz większe opłaty. Do wodociągów dopłacamy ponad 15 mln zł rocznie w postaci dopłat do cen wody (zobacz), a za śmieci i odprowadzenie ścieków opłaty w ostatnich latach wzrosły o setki procent (zobacz).

Jak było napisane (między wierszami) w jednej z odpowiedzi na moje interpelacje, jeszcze Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) i tak nic nie możemy w takiej Albie. Zresztą Pan Prezydent M. Bazylak (SLD, obecnie bezpartyjny) pewnie ma podobne odczucie.

Wydaje się, że najwyższy czas wysprzedać te udziały, ponieważ pieniądze są potrzebne w innych, jeszcze bardziej kluczowych dla życia Mieszkańców Dąbrowy Górniczej miejscach. A zauważmy, że w kontekście sytuacji finansowej w ZCOSS i zadłużenia Gminy czy sytuacji w przemyśle hutniczym można się zastanawiać czy grozi nam bankructwo.

Mam na myśli przykładowo ochronę zdrowia. Jeszcze raz podkreślę, że bez udziału Podmiotu Tworzącego sanacja finansów w ZCOSS im. S. Starkiewicza jest niemożliwa. A niestety opór lewicy rządzącej w Radzie Miejskiej i Prezydentów (Pani B. Borowiec (SLD) i Pana M. Bazylaka) jest w tym temacie olbrzymi (zobacz). I zauważmy, że dzieje się to w okresie powszechnej pandemii i tragedii wielu rodzin, także w Naszym Mieście.

Od grudnia ub. r. nie zauważyłem chęci pomocy szpitalowi miejskiemu przez Prezydenta i radnych lewicowej koalicji (SLD-PO-KO-TPDG), chyba, że w przecinaniu wstęgi otwierającej Blok Porodowy Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,gdzie nakłady Podmiotu Tworzącego na jego modernizację (remont) wyniosły 0,00(zero) złotych. Był przeprowadzony środkami szpitala, których jakby się tak przyjrzeć to szpital nie posiada. Można by powiedzieć, że to zasługa po. Dyrektora szpitala, tylko tak przy okazji powstaje pytanie co z realizacją Programu naprawczego (na lata 2020-2022)?, albowiem bez tej wspominanej przeze mnie pomocy Podmiotu Tworzącego, niedługo to tylko będą kartki papieru czy plik zawierający opowieść o czymś co nie nastąpiło.

Proszę rzucić okiem na postępującą deteriorację budynku oddziału ZCO, wybudowanego w niepełnym stanie surowym i na dodatek niezapłaconego wykonawcy.

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) mówi:

Zadania własne gminy.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

5) ochrony zdrowia.”. 

Inny przykład złego zarządzania mieniem Gminy. Najem gruntów Gminy przez ArcellorMittal Polska S.A., czyli prywatnego przedsiębiorcę w Strzemieszycach Małych. Przez co najmniej 10 lat za część zajętych gruntów pod hałdę odpadów hutniczych nie ma właściwych wpływów do budżetu Miasta (zobacz). Wg mojej oceny mogliśmy tracić nawet 460 tys. zł brutto rocznie, a co najmniej 220 tys. złrocznie. I to nie jest to tylko brak wpływu pieniędzy, ale jednocześnie nikt z urzędu nie interesował się przykładowo ewoluacją hałdy czy jej ewaluacją. A powinien zainteresować się np. Wydział Ochrony Środowiska czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Co więcej przez kilka moich interpelacji w tym temacie Pan Prezydent zwodził mnie, zadziwiająco stając po stronie prywatnego przedsiębiorcy, a nie budżetu Mieszkańców Naszego Miasta. Taka uwaga dla Mieszkańców, winni tych niedopatrzeń w umowach, ich treści, są wymienieni na moim blogu (zobacz).

Jeżeli chodzi o MZBM, to zobowiązania wymagalne wynoszą znowu te kilka milionów (3.986.439,77 zł na 31.12.2020 r.) i to tylko do wspólnot zarządzanych przez MZBM (inni zarządcy nie mają tych problemów), co warto podkreślić, i niestety nie są wyeliminowane, jak chciały tego opinie składów orzekających RIO z wielu poprzednich lat! Niestety tej wady nie udało się Panu Prezydentowi wyeliminować. O tym mówię rok w rok, może teraz nie będę się powtarzał (zobacz przykładowo).

Teraz krótko o zadłużeniu:

jest go 318.002.372,79 zł, gros z tego, bo 314.014.804,24 zł to kredyty i pożyczki. Stanowi to 34,34% dochodów budżetu. O zobowiązaniach wymagalnych już wspomniałem.

Sprawa  spzoz, czyli szpitala miejskiego ZCOSS. Nie wchodząc w szczegóły. Straty są olbrzymie, bo -15.462.289,02 zł (czyli plan strat przekroczony o 370%!). Zresztą tendencja jest utrzymana w wyniku na I kwartał tego roku (-5.972.401,66 zł – czyli strata wykonana w 368%!) (tu pozwolę sobie dodać komentarz Pana Prezydenta, wg którego szpital sobie w bieżącej działalności radzi b. dobrze. ?. – przyp. mój). Program naprawczy się nie sprawdza! Z tym, że głównie winię za to Podmiot Tworzący i Pana Prezydenta (zobacz).

Zobowiązania także olbrzymie. Jesteśmy podmiotem założycielskim dla szpitala. Pomocy z Podmiotu Tworzącego, jak wspominałem nie widać.

Przy tak dużej stracie amortyzacja nie została wykonana (wynosi 10.881.931,98 zł), co spowoduje konieczność dopłaty ze strony Podmiotu Tworzącego. Sugerowałem pomoc, którą koalicja lewicowa rządząca w mieście odrzuciła. Zrealizowanie inwestycji poprawiłoby przecież wynik!

Zobowiązania wynoszą 195.442.609,35 zł (przekroczenie ok. 80% w stosunku do planu), w tym zobowiązania wymagalne 23.176.626,15 zł.

Tu trzeba zauważyć, że tzw. zobowiązania sporne (do grupy Clima) wynoszą 120.212.871,86 zł. Cały czas licznik odsetek bije o te 25 tys. zł dziennie! – w tym zakresie Program naprawczy jest zupełnie niezrealizowany! I wynoszą one (te odsetki) od tej kwoty głównej około 65 mln zł. Posługuję się danymi na koniec 2020 r. Zobowiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatków wynoszą 11.132.805,89 zł! 

Wracając krótko do PM MZUM S.A. Dłużej o tym mówiłem rok temu.

W maju 2020 r., czyli w pierwszym szczycie pandemii, kapitał zakładowy spółki podwyższono o 7.566.204,90 zł (do kwoty 30 mln zł), gdy dywidendy Miastu przydzielono jedynie 700.000,00 zł. Przypominam o 100-procentowym udziale Miasta w tej spółce. A jak wygląda działalność o której wspomniałem czyli utrzymanie dróg na terenie miasta – fatalnie! (zobacz).

Jaki jest koszt utrzymania budynków C.A. I i II w stosunku do opłaty Gminy do Spółki? Czy przypadkiem przy takich wynikach finansowych gmina nie utrzymuje zupełnie niepotrzebnie spółkę prawa handlowego?

Co z likwidacją oddziału MZUM S.A. w Republice Czeskiej, który miał być receptą na kryzys, ani profitów, ani jego likwidacji mimo obiecanek Pana Prezydenta swego czasu (tu się okazało, że jednak na koniec 2020 r. oddział, o którego likwidację występowałem od wielu lat został jednak wykreślony, to dobrze, ale ile wygenerował on strat, tego Pan Prezydent nie powiedział. Dzięki mnie oddział PM MZUM S.A. w Morawskiej Ostrawie przetrwał jedynie 5 lat! Duży mój sukces! – przyp. mój) (zobacz).

Czy tak powinno być? Pytam retorycznie.

To wszystko składa się na niestety brak poparcia dla sprawozdania z realizacji budżetu czy stanu mienia Gminy z mojej strony!

Dziękuję.

Pan Prezydent M. Bazylak wybiórczo odniósł się do mojej wypowiedzi, ale jedynie w miejscach, gdzie coś z punktu widzenia lewicy można było powiedzieć. Przez moment zastanawiałem się nawet czy wie skąd są podatki? Nie wiem czemu w ogóle pominął przykładowo odpowiedzialność za podpisywanie umów najmu działek gminnych z ArcellorMittal Polska S.A.? Zastanawiające?!

Kończąc znowu przydługi wpis, wyniki głosowania. 18. radnych (SLD-PO-KO-TPDG-quasiniezależni) było za udzieleniem absolutorium dla Pana Prezydenta i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta, natomiast 5. radnych (PIS) było przeciw. Dwóch radnych: E. Bober i P. Bobrowski było nieobecnych na całej sesji.