Okiem Jaszczura – Wnioski budżetowe na 2020 r.

Grzegorz Jaszczura Światopogląd Zielona

Półrocze działań Rady Miejskiej tradycyjnie wiąże się ze składaniem tzw. wniosków do budżetu na następny rok budżetowy, w tym wypadku 2020. W uzupełnieniu informacji z ostatniej Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (np., lub) przedstawię dzisiaj wnioski budżetowe na 2020 rok, jakie przekazał prezydentowi M. Bazylakowi (lewica) Klub Radnych PIS. Wciąż gros z nich to nasze postulaty budżetowe z ubiegłych lat, niestety z zasady omijane przez skrajnie lewicowy obóz rządzący w mieście. Akurat w wypadku tych wniosków radnych Klubu Radnych PIS, to ani lewicowa Rada Miejska, ani akurat urzędujący Pan Prezydent nie kwapią się z ich realizacją.

Prezydent Miasta Marcin Bazylak / Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2020 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2020 rok i w WPF finansowanych z budżetu miasta z ewentualnym dofinansowaniem z programów rządowych i unijnych:

 1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte w 2014 r.).
 2. Budowa centralnego skweru przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki oraz obejmującego budowę drogi do tunelu od strony ul. Stacyjnej.
 3. Budowa Parku Grabocin.
 4. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.
 5. Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście.
 6. Poprawa oznakowania szlaków turystycznych na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).
 7. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic: Staszic, 11-go Listopada i DK 94, celem umożliwienia mieszkańcom dzielnicy Staszic dogodnego skomunikowania z trasą DK 94 i dzielnicą Gołonóg.
 8. Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu przedłużenia ul. Tysiąclecia (za DK94) z ul. Staszica i drogi wjazdowej na Wschodnią obwodnicę GOP.
 9. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.
 10. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.
 11. Wykonanie ułożenia kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy (dokończenie inwestycji).
 12. Budowa chodnika, położenie nowej nawierzchni asfaltowej i oświetlenia przy ul. Koksowniczej od ul. Głównej do Koksowni i przy ul. Głównej od Składowej do Anny, chodnika przy ul. Kazdębie oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z Koksowniczą.
 13. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic: ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.
 14. Budowa ścieżek rowerowych z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Oddziału AK Ordona na odcinku do Sulna po zakończeniu budowy odcinka od II przejazdu do kościoła.
 15. Budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami.
 16. Kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.
 17. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Żołnierskiej, Kuźnica Błędowska, Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagrabie, Zagórze, Transportowa, Środkowa, Puszkina, Grzybowa, Hotelowa (za przejazdem) i Kombatantów.
 18. Budowa chodnika przy ul. Łuszczaka od ul. Żurawiej do ul. Szałasowizna.
 19. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka i ul. Strzemieszycka z wymianą rur azbestowych.
 20. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej.
 21. Budowa miejsc parkingowych w systemie park & ride (parkuj i jedź) przy stacjach kolejowych Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
 22. Budowa centrum sportu i torów rowerowych na terenie po oczyszczalni w Strzemieszycach (jeżeli nie uzyska akceptacji w budżecie obywatelskim).
 23. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Majewskiego.
 24. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach.
 25. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.
 26. Nasadzenia drzew wzdłuż ulic i w wolnych miejscach.
 27. Remont dawnych budynków STREM przy ul. Majewskiego.
 28. Rozwój sieci punktów pomiaru hałasu z dostępnymi online wynikami.
 1. Ekrany dźwiękochłonne przy ul. Szklanych Domów o Oddziału AK Ordona.
 2. Budowa chodnika i oświetlenia przy końcu ul. Majewskiego i na początku ul. Staszic.
 3. Modernizacja parkingu przy ulicy Cieszkowskiego 14 i 16.
 4. Budowa dodatkowego wjazdu na ulicę Cieszkowskiego od strony Intermarche.
 5. Budowa strzelnicy na Podlesiu.
 6. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia bloków 15, 17, 19, 21.
 7. Budowa nowego parkingu przy placu zabaw ulicy 1000-lecia.
 8. Wymiana chodnika z nawierzchni asfaltowej na kostkę przy ul. 1000-lecia od strony byłego banku BP PKO w Gołonogu.
 9. Utwardzenie uliczek dojazdowych: do posesji przy ul. Grabowej oraz uliczek pobocznych od ul. Hallerczyków w dzielnicy Sikorka.

Prosimy o informację, jeżeli wnioski nie zostaną przyjęte, kiedy zaproponowane zadania zostaną wykonane oraz o informację w stosunku do których wniosków wystąpiono o dofinansowanie z programów rządowych, np. z Funduszu Dróg Samorządowych, Programu budowy strzelnic, Programu OSA, itp.

Za Klub Radnych PIS:

Zobacz Szanowny Czytelniku kilka wpisów związanych z analogicznym tematem z ubiegłych lat:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46213#more-46213,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42398#more-42398,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33373#more-33373.

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34138#more-34138.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

Tagged

Dodaj komentarz