Okiem Jaszczura – Zadłużenia wymagalne i odsetki w MZBM

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Co prawda całkiem niedawno było o „gospodarności” w zakładzie budżetowym MZBM w Dąbrowie Górniczej, akurat w kontekście wzrostu kosztów sprzątania targowisk miejskich o 1100% w okresie 26 miesięcy (od stycznia 2017 roku do marca 2019 r.), ale w MZBMwzrasta także gdzie indziej. 🙂 . Dzisiaj znowu o zadłużeniu wymagalnym, które jak okazuje się także wzrasta, może nie tak jak w przypadku sprzątania targowisk w tempie prawie geometrycznym, ale napisałbym, że pełzająco w górę. Konkretnie za pierwszy kwartał tego roku nastąpił wzrost wspomnianego zadłużenia o circa 0,5 mln zł – o tym za chwilę w odpowiedzi na interpelację. Zobacz przykładowo: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44312#more-44312.

Złożyłem w ramach dotarcia do aktualnych wielkości tych zobowiązań dwie interpelacje. Jedna następująca:

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, związku z występującym zadłużeniem wymagalnym w zakładzie budżetowym MZBM w Dąbrowie Górniczej wobec wspólnot mieszkaniowych

– proszę o wykaz Wspólnot Mieszkaniowych wobec których Gmina posiada zaległości z tytułu udziału w nieruchomości mieszkań gminnych. Proszę o podanie wykazu kwot zaległości z przypisaniem do konkretnej Wspólnoty Mieszkaniowej na dzień 31.03.2019 r.

– proszę o wykaz Wspólnot Mieszkaniowych którym Gmina zapłaciła odsetki ustawowe z tytułu swojego zadłużenia we Wspólnocie. Proszę o podanie nazwy konkretnej wspólnoty i wysokości zapłaconych odsetek. Proszę o taki wykaz na dzień 31.03.2019 r.

Grzegorz Jaszczura

Druga podobna, uściślająca temat i zapytania. Foto obu interpelacji powyżej.

I dopiero wczoraj, tj. 7 dni po obowiązującym Pana Prezydenta terminie, otrzymałem odpowiedzi.

Wynika z nich, że co prawda MZBM zapłacił w ww. okresie (czyli w sumie 4. miesięcy) odsetki wynikające z nakazu zapłaty tylko jednej wspólnocie (konkretnie 714,61 zł), ale już istniejące zobowiązania wymagalne dotyczą ponad 170. wspólnot. I są to zobowiązania przeterminowane! Jak rozumiem pociągną za sobą odsetki. Czy może nie?

Nasuwają się pytania, dlaczego te wspólnoty nie upominają się o swoje? i dokąd zmierzamy z tym kilkunastoletnim już problemem, opisywanym choćby w pismach RIO zatwierdzających np. sprawozdania z realizacji budżetu Miasta czy kontrolach  w naszym Mieście? Na pierwsze pytanie odpowiedź znajduje się w końcówce odpowiedzi na interpelację, którą cytuję poniżej. Aby się dowiedzieć trzeba przeczytać. Co oczywiście polecam. 🙂 .

„W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.160.2019 z dn. 17.04.2019 r. informuję […]

Zadłużenie wymagalne do Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 31.03.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 6.800.495,92 zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych nie posiada na w/wym. dzień zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty gospodarcze ani do innych podmiotów gospodarczych świadczących usługi na jego rzecz.”

Odpowiedzi w imieniu Pana Prezydenta M. Bazylaka podpisywał I Z-ca Prezydenta Miasta Pan Damian Rutkowski.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

 

Post Scriptum RD
Ciekawe, że już 14 wspólnotom mieszkaniowym, zarządzanym przez MZMB Gmina jest winna więcej niż 100.000 złotych („rekord” dzierży WM przy Kasprzaka 10153 tys. zł), a 3 następne już do tej granicy dochodzą (z odsetkami już ją przekroczyły)… Nadzór w listopadzie ub. r. się zmienił, ale dalej nie potrafi niczego wyegzekwować od zarządzanego już faktycznie od dłuższego czasu przez Z-cę Dyrektora Kamilę Szczerek zakładu budżetowego MZBM…
Ale lokatorom tychże wspólnot to ciągle nie przeszkadza – chyba ich stać (?) na „kredytowanie” Gminy…
Tagged

Dodaj komentarz