Okiem Jaszczura – ZCOSS – jest wyrok (drugi)

Grzegorz Jaszczura Światopogląd

Na ostatniej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, która odbyła się przed sesją Rady Miejskiej D.G. jeszcze w dniu 03.02.2020 r., udało mi się w końcu zorientować, jak wygląda sprawa wyroku sądowego w sprawie o niebagatelną kwotę, bo 71.962.237,00 zł, który miał zapaść 23.12.2019 r.

O tym za chwilę. Co do komisji to wspomnę tylko tyle, że powrócił temat przyjęcia nowego Programu Naprawczego dla naszego miejskiego szpitala, czyli Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza. Pisałem o tym we wpisie z 3. grudnia ub.r.http://grzegorzjaszczura.pl/?p=51204#more-51204Omawiano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia tegoż Programu Naprawczego, ale na szczęście komisja poparła mój wniosek, aby nie głosować projektu ze względu na treść (a raczej jej brak) uzasadnienia. Jakie było przedstawiam na foto obok. Proszę sobie wyrobić zdanie o komisji Szanowny Czytelniku i Przewodniczącej Kol. K. Stępień (SLD). Projekt uchwały ma być wprowadzony na sesję marcową Rady Miejskiej D.G. z oczywiście szerszym uzasadnieniem.

Ale co do wyroku sądu dot. tych wspomnianych siedemdziesięciu kilku milionów złotych. Jest to drugi wyrok dot. sporów z wykonawcą oddziału ZCO, sporów sądowych rozpoczętych w 2014 roku przez p.o. Dyrektora Pana Z. Grzywnowicza. Tu wspomnijmy, że przy bezgranicznym wsparciu jego sposobu zarządzania szpitalem przez byłego już na szczęście Prezydenta Pana Z. Podrazę (SLD), Z-ców Prezydenta czy radnych koalicji lewicowej rządzącej w Dąbrowie Górniczej oraz członków Rady Społecznej! Właściwie tylko radni Klubu Radnych PISpróbowali wcześniej rozwiązać (poprawić) sytuację, choćby przez wnioski do Pana Prezydenta Z. Podrazy o zmianę na stanowisku Dyrektora szpitala. Dla przypomnienia pierwszy wyrok to przegrane z Climatic sp. z o.o. na „głupie” 6.839.384,87 zł, co zresztą kosztowało budżet odsetki i koszty sądowe w kwocie 2.709.083,07 zł, czyli dodatkowo 40% wartości sporu!!!

W tym wypadku, tzn. wyroku z 23.12.2019 r. procent kosztów jest podobny, ale od zdecydowanie większej wartości sporu!!!

Uzasadnienia do wyroku jeszcze nie ma. Ale możemy się z wyrokiem i jego kosztami dla szpitala, a w konsekwencji dla Podmiotu Założycielskiego czyli Gminy, czyli wychodzi na to, że dla Mieszkańców (wszystkich) Dąbrowy Górniczej zaznajomić.

Mianowicie:
  • zasądza się od pozwanego ZCOSS kwotę 70.682.696,47 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 sierpnia 2014 r.
  • zasądza się od pozwanego kwotę 112.323,31 tytułem zwrotu kosztów procesu
  • nakazuje się pobrać od pozwanego kwotę 7.263,81 zł tytułem nieuiszczonych kosztów opinii biegłego sądowego.

Do tego dochodzą odsetki! Jak wyliczył kalkulator odsetek ustawowych Gofinu będzie to około 29.600.000,00 zł!!! Niewielka część z tych sporych kwot, o czym mówiła nowa Dyrektor szpitala Pani I. Łobejko na komisji, jest już spłacana (od kwietnia 2019 roku), dlatego tu mogą być rozbieżności co do kwoty.

Przyznają Państwo, że łączna kwota w granicach 100 milionów złotych (potwierdziła ją na komisji Pani Dyrektor szpitala ZCOSS) robi wrażenie, jest imponująca! Co do odsetek, to oczywiście mówiłem o nich wraz z rzędem ich wielkości na sesjach czy komisjach Rady Miejskiej swego czasu, ale nikt nie reagował, ale miałem wrażenie, że bolały ich uszy jak zabierałem głos. Właściwie nie pomyliłem się, a nawet jest (będzie) tych odsetek więcej ze względu na upływ czasu i jakby nie było oczekiwanie na trzeci wyrok, tzn.:

w sprawie o 57.683.008,00 zł – gdzie jest złożona kasacja przez firmę Clima!!

Kto za to zapłaci? Mieszkańcy mogą zapytać poprzedniego Prezydenta czy poprzednich dyrektorów dwóch szpitala (w tym b. Prezydenta – przypis RD)Naiwni mogą liczyć na odpowiedź!

Ps Szanowny Czytelnikuzapoznaj się także z innymi wpisami dot. ZCOSS i działań rządzącej lewicy w tym zakresie w Naszym Mieście:

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=50335#more-50335,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46108#more-46108,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=45764#more-45764,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42480#more-42480

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42406#more-42406,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=41955#more-41955,

<p”>http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39013#more-39013,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=38206#more-38206,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37781#more-37781,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=37055#more-37055,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=35479#more-35479,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=34256#more-34256

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=33969#more-33969.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

 

Od Redakcji Rolowanej Dąbrowy

Dla zainteresowanych, tj. Mieszkańców – z „Magazynu Rolowana Dąbrowa”:

I z naszej strony:

Okiem Jaszczura – Przerost ambicji, czyli ćwierć miliarda złotych na ZCO

Mądrze i szczerze o tym, jak to było z ZCO