P.O. Szpital – czyli dąbrowska „kamieni kupa”…

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej na większości tzw. funkcyjnych stanowisk pracownicy… PEŁNIĄ OBOWIĄZKI !!!

Mamy tu bowiem:

 • p.o. Dyrektora lek. med. Zbigniew Grzywnowicz
 • Naczelna pielęgniarka – p.o. mgr Agnieszka Kocot
 • na 12 oddziałach (na 17 funkcjonujących) mamy p.o. Pielęgniarek Oddziałowych

Pytanie – czy w Szpitalu ktokolwiek pracuje na swoim stanowisku, skoro osoby zarządzające szpitalem oraz 2/3 oddziałowych jedynie pełnią swoje obowiązki?

Wbrew pozorom problem jest głębszy, gdyż po pierwsze, art. 49 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej mówi, iż:

„Konkursy na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:
  1. kierownika;
  2. zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
  3. ordynatora;
  4. naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
  5. pielęgniarki oddziałowej.
 2. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska – kierownik.”

Po drugie – przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić jednak jedynie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę, jeżeli spełnione zostaną łącznie n/w warunki:

 • jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy,
 • praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
 • wykonywanie innej pracy nie trwa dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
 • świadczenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Odpowiedź jest prosta i jasna – pomimo ogromnej liczby wyroków sądów administracyjnych (wpisz „pełnienie obowiązków”), w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednoznacznie określających termin pełnienia obowiązków na czas 3 miesięcy rocznie oraz konieczność (w przypadku spzoz) przeprowadzenia konkursu na dane stanowisko NIKT Z NADZORU nie zareagował na DZIAŁANIA DĄBROWSKIEJ LECZNICY!!!

A nadzór ten  sprawują (?):

 • Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza
 • Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Patryk Kuzior,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza (i jednocześnie Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala) Iwona Krupa
 • członkowie Rady Społecznej Szpitala:

jak również

 • Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w przypadku zarządzeń Prezydenta dot. p.o. dyrektora) Krzysztof Nowak

W przypadku dąbrowskiego samorządu (i częściowo nadzoru urzędu centralnego, którego naczelnik pełni funkcję od roku 2003) sprawdza się zasada, że administracja (samorządowa Dąbrowy Górniczej) to tylko „kamieni kupa”

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *