Podsumowanie rządów Grzywnowicza i nadzoru Podrazy, czyli Raport o ZCO

Światopogląd

„Program naprawczy ZCO nie dostarcza żadnych szczegółowych analiz odnośnie ilości podpisanych umów, realizowanych usług oraz przychodów i zysków z poszczególnych zakresów świadczeń. Przesłane dodatkowe informacje z Działu Zamówień Publicznych i Umów (zestawienie podmiotów z zakresem umowy) oraz zestawieniem zbiorcze z Działu Księgowości (uregulowanych należności przez poszczególne podmioty) nie dają możliwości na szczegółową analizę ilości wykonanych badań, świadczeń za rok 2018 oraz przychodów. Tego typu obliczeń należałoby się spodziewać w Programie naprawczym.”

(s. 70 Raportu o stanie ZCO)

Program Naprawczy – jak z tego wynika – nie spełnia(ł) zadań, do których został stworzony.

 • I taki dokument przygotował jako autorski p.o. dyrektora Szpitala lek. med. Zbigniew Grzywnowicz jako zarządzający?
 • I taki dokument przedstawił Radzie Miejskiej nadzorujący Szpital Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza?
 • Prezydent przedstawił po – jak rozumiemy – ocenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Prawnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej dr Patryka Kuziora?
 • I taki dokument został uchwalony i funkcjonuje jako obowiązujący dokument przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej?

Wyborcza ocenia Raport o ZCO w Dąbrowie Górniczej – lepiej go było nie pokazywać

Na dzień dzisiejszy, łączna kwota inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii wynosi 235.980.514,77 zł

– powiedział p.o. Dyrektor Zbigniew Grzywnowicz podczas posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w dniu 13.08.2014 roku. (zobacz protokół).

Takie były planowane wydatki na tamtą datę. Nasuwają się dwa pytania:

 1. Ile wynosi aktualnie wysokość kwoty na tę inwestycję (w końcu ciągle realizowaną)? Wiemy tylko o sporach sądowych, gdzie mowa o łącznej kwocie 136 mln złotych (plus odsetki). A co z resztą?
 2. Skąd Szpital weźmie pieniądze na:
 • zapłacenie 50-100 mln złotych (w zależności od wyroku sądowego) wykonawcy, gdyż – jak twierdzi się w raporcie –

Nie ulega jednak wątpliwości, że ZCO będzie musiało rozliczyć się z wykonawcą z tytułu nakładów, jakie (ten) poniósł realizując budowę. (…) z całą pewnością jednak ZCO będzie musiało zwrócić nakłady poniesione na wybudowanie budynków ZCO” (s. 32)

 • dokończenie inwestycji (wydanie kilkudziesięciu czy ponad stu? milionów złotych) poprzez
  • zakup i montaż modułów budowlanych segmentu A (II i III piętro)
  • wykończenie i wyposażenie Zakładu Brachyterapii, Centralnej Sterylizatorni, sal operacyjnych, oddziałów łóżkowych i innych pomieszczeń w budynku ZCO –

wybudowanych w stanie surowym zamkniętym bez wykończenia i nie oddanych do użytkowania!!!

Bo dopiero wówczas będzie można mówić o rozwoju dąbrowskiej lecznicy i wykorzystaniu w pełni potencjału Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Wielka sława to żart – czyli ciemna strona popularności ZCOSS

Czytaj całość Raportu o sytuacji formalno-prawnej i finansowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii wraz z rekomendacjami

 

Kliknij 🙂

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *