Regulamin konkursu „Moja wolna Ojczyzna”

konkursy

„Moja wolna Ojczyzna”

konkurs plastyczny im. harcmistrza Henryka Glassa „Chudego Wilka”

 

 

Sponsor Konkursu:

Grupa Energa

 

 Honorowy  Patronat:

 Poseł na Sejm RP Robert Warwas

  

Cele konkursu:

 • upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • promowanie wartości i postaw patriotycznych

 

Temat

Moja wolna ojczyzna

 

Terminy:

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 10 grudnia 2018 r. na adres:

 

Biuro Poselskie, ul. 3 Maja 32 lokal 9

41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. +48 733 739 990
e-mail: biuro.dabrowagornicza@gmail.com

 

Nadesłane prace nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji prac w celach popularyzatorskich.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

grudzień 2018 r., gala laureatów 21.12.2018 r.

 

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji  konkursu plastycznego pt.: „Moja wolna ojczyzna”. Konkurs organizujemy dla dzieci i młodzieży z Zagłębia Dabrowskiego, tj. miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Jaworzno.

 

Organizatorzy

Stowarzyszenie IRBIS

 

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

Prace mogą być wykonane w technikach:

 • malarstwo (technika dowolna)
 • rysunek (kolorowy, czarno – biały lub walorowy)
 • techniki mieszane (collage)
 • techniki komputerowe
 • batik, patchwork
 • wymiary prac prac: max 50×50

Prace przestrzenne z wykorzystaniem makaronów i przypraw kuchennych nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

Prac nie należy zwijać, podklejać ani oprawiać.

Przesłane prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą:

 • imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy
 • imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod kierunkiem którego praca została wykonana
 • pełny adres szkoły lub placówki delegującej.

Nagrody:

Jury przyzna nagrody w grupach wiekowych:

 • I grupa 7 – 9 lat
 • II grupa 10 – 12 lat
 • III grupa 13 – 15 lat

Fundatorami nagród są:

Organizatorzy i Sponsorzy.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizatorzy powiadomią telefonicznie. Nagrodzonym autorom, którzy będą nieobecni podczas ceremonii wręczenia nagród,  dyplomy zostaną wysłane pocztą w ciągu 3 miesięcy od zakończenia konkursu.

 Uwagi końcowe:

Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik; prace nadesłane w rulonach nie będą zakwalifikowane do wystawy; organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 

                                                 Zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

Prosimy o wypełnienie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………………………
dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy pt. Moja wolna Ojczyzna zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833. z póź. zm.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………..

 

Pobierz Ogłoszenie Konkursu

Życiorys Henryka Glassa „Chudego Wilka”

Dodaj komentarz