Województwo Śląsko – Małopolskie to dobry pomysł?

Grzegorz Jaszczura konkursy Światopogląd

Przemysł ciężki skupiał się z kolei głównie na Górnym Śląsku. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich wchodzących w skład państwa pruskiego objęła głównie tej rejon i przyczyniła się do napływu znacznej liczby ludności niemieckiej. Obszar ten był dotąd zamieszkany WYŁĄCZNIE przez ludność słowiańską

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy 7. Wydawnictwo NOWA ERA, s. 131.

Przemysł „koncentrował się głównie w okręgu (…) częstochowsko-sosnowieckim – z nowoczesną stalownią, hutami oraz kopalniami węgla kamiennego. Z rozwojem zakładów przemysłowych wiązało się powstanie nowoczesnych banków i giełdy papierów wartościowych w Królestwie Polskim”.

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy 7. Wydawnictwo NOWA ERA, s. 130.

 

Te dwa cytaty wydają się dobrym punktem wyjścia do następującego punktu widzenia:

Wracając do nazwy obecnej jednostki administracyjnej, czyli województwa, to uważam, że jest ona całkowicie nieuprawniona, zarówno historycznie jak i geograficznie! Obejmuje ona oprócz wschodniej części Górnego Śląska, także Zagłębie Dąbrowskie, Ziemię Częstochowską, Śląsk Cieszyński (dawniej Austriacki), Ziemię Jaworznicką oraz Podbeskidzie. Błędem jest przeniesienie nazwy z okresu międzywojennego na okres współczesny, dodatkowo także dlatego, że obejmowała ona inny obszar.

Krótko pisząc, proponuję nazwę województwo śląsko–małopolskie, jako najbardziej oddające w nazwie, obszar objęty obecnie przez tą jednostkę administracyjną.

Grzegorz Jaszczura - Blog

A jako komentarz do aktualnego podziału administracyjnego kraju, przytoczmy jeszcze jedną opinię:

Śląsk to powinno być wielkie województwo ze stolicą we Wrocławiu i obejmować dzisiejsze dolnośląskie, opolskie i tę część śląskiego bez Częstochowy i Zagłębia. . .

Małopolska to powinno być wielkie województwo ze stolicą w Krakowie i obejmować Zagłębie Dąbrowskie, Częstochowę, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i większość lubelskiego.

Polska powinna mieć 4 lub 5 województw. Max!

Województwa typu lubuskie lub opolskie, które całe mają miej mieszkańców niż aglomeracja Wrocławia lub Poznania to kompletna pomyłka.

Stolica województwa powinna być dużym miastem. Min. 500 tys. mieszkańców, a całe województwo nie może mieć mniej niż 4-5 milionów mieszkańców. Inaczej to bez sensu, tak jak nadawanie mikro-księstwom rangi wielkiej krainy.

Blog Grzegorza Jaszczury - komentarz

 

A co na to Mieszkańcy Zagłębia i całego Województwa Śląskiego? Bo są już inicjatywy (zobacz), aby było jak w propozycji Grzegorza Jaszczury (zobacz).

fot. FB Stowarzyszenie Beskidzki Dom

Kliknij 🙂

Tagged

Dodaj komentarz