Wreszcie znany też u siebie – wybitny Dąbrowianin harcmistrz Henryk Glass

Światopogląd

https://katowice.tvp.pl/45032777/hold-dla-tworcow-harcerstwa-wspomnienie-henryka-stanislawa-glassa

 

ŚWIĘTO „CHUDEGO WILKA”

Od wielu lat staram się, nie tylko Dąbrowianom, ale i Polsce przywrócić pamięć o jednej z najwybitniejszych postaci naszej historii. Powiem szczerze, że przez wiele lat mało kto był tym zainteresowany. Postać nieznana, więc jej niema, a postać nieznana, bo nie wolno było o niej pisać. I tak to trwało prawie dwadzieścia lat, bo z różnych powodów był niewygodną postacią nawet dla III RP.

Wszystko zmieniło się w zeszłym roku, kiedy przeprowadziłem rozmowę z jedną z niewielu osób, które o tej postaci napisały. Tą osobą jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Dzięki któremu wszystko się zmieniło i dzięki któremu ta osoba wraca do historii Polski.

 

Pisałem o tej wybitnej postaci wiele razy. Ostatni raz w maju tego roku. Teraz postanowiłem przypomnieć ten tekst w rozszerzonej wersji, gdyż dzięki Panu Prezesowi udało się mi doprowadzić do tego, że w październiku tego roku odbędzie się uroczystość poświęcona tej osobie.
Tą postacią jest Henryk Glass „Chudy Wilk”, który 19 maja 1896 roku przyszedł na świat w Dąbrowie Górniczej. Jego rodzice na początku XX wieku przenoszą się do Warszawy, a następnie do Kijowa, gdzie nasz bohater rozpoczyna naukę w Gimnazjum Realnym św. Katarzyny. Wstępuje do tajnego Zetu, a w piątej klasie gimnazjum przewodniczy już tajnej organizacji samokształceniowej, którą była Korporacja Uczniowska mająca pod sobą młodzież kijowskich gimnazjów. Należy również do tajnego „Sokoła” i z jego ramienia zostaje delegatem do Komendy Skautowej, a 20 lutego 1915 wstępuje do tajnego harcerstwa polskiego. W tymże roku zdaje maturę i rozpoczyna studia w Kijowskim Instytucie Handlowym. W 1916 kończy podoficerską szkołę POW i składa Przyrzeczenie Harcerskie na ręce Władysława Niekrasza. W grudniu tegoż roku zostaje przybocznym Naczelnika Stanisława Sedlaczka. W 1917 zostaje instruktorem i z Tadeuszem Sopoćko wydaje podręcznik „Książeczka harcerza”. W listopadzie 1918, jako delegat na zjazd zjednoczeniowy, przyczynia się do powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Od stycznia 1919 r. p.o. Naczelnika Harcerstwa na Rusi i Rosji. Na wiosnę otrzymuje dyplom Kijowskiego Instytutu Handlowego.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej, jako oficer II Oddziału dowodząc harcerską grupą, prowadzi dywersyjno-wywiadowcze działania na tyłach Armii Czerwonej. Przyczynia się to do wydania na niego kary śmierci przez Komintern. W 1920 roku dostaje się na ekonomię, w Wyższej Szkole Handlowej, którą kończy w pierwszej połowie lat dwudziestych. W 1924 roku otrzymuje stopień harcerza Rzeczpospolitej. W 1925 jest jednym ze współzałożycieli „Porozumienia Antykomunistycznego”. W 1927 otrzymuje stopień harcmistrza Rzeczypospolitej. Dwa lata później Komunistyczna Partia Polski dokonuje na niego zamachu bombowego, ale dzięki jego spostrzegawczości zamach się nie udaje. Wydaje książki, pracuje z młodzieżą. Współpracuje z ks. Stefanem Wyszyńskim późniejszym Prymasem Tysiąclecia.

We wrześniu 1939 roku walczy z Niemcami w stopniu podporucznika. W listopadzie wstępuje do ZWZ do II Oddziału tworzy grupę „A”, której zostaje dowódcą. Jest to oddział wywiadu antykomunistycznego. Grupa ta jako ZWZ/AK od 1941 współpracuje z Delegaturą Rządu RP. Za co zostaje przez PPR skazany na karę śmierci i od 1945 roku musiał żyć na emigracji w Londynie, w którym to, w 1959 roku, otrzymuje dyplom London School of Economy. Do końca życia pracuje z harcerzami i dla harcerzy. Nie licząc artykułów napisał kilkadziesiąt książek, w tym piętnaście dla harcerzy.

Powyższy tekst zawiera tylko część jego dokonań dla Polski i polskiej młodzieży, bo miał tak bogaty życiorys, że można by nim obdarować kilka osób.

I jak powiedział jego syn Andrzej Glass: „Sześćdziesiąt pięć lat brał czynny udział w pracy harcerskiej”.

Za to wszystko już należy mu się pamięć i dlatego dzień urodzin „Chudego Wilka” powinien być czwartym dniem majowym, który powinniśmy świętować.

Tyle dokonań i nikt go nie zna. Od października tego roku wszystko zacznie się zmieniać, gdyż oprócz albumu poświęconego „Chudemu Wilkowi”, który w tym roku został wydany przez IPN, nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej jego postać, a jest to dopiero początek drogi w przywracaniu pamięci o tej wielkiej postaci naszej historii.

Na tą uroczystość zapraszają:

  • Prezes IPN dr Jarosław Szarek,
  • Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Henryka Glassa „Chudego Wilka” w Dąbrowie Górniczej Józef Kowalski,
  • Kustosz Bazyliki p. w. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej ks. Andrzej Stasiak.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Henryka Glassa „Chudego Wilka” rozpocznie się 27 października 2019 roku o godzinie 11.30 w Bazylice p.w. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Królowej Jadwigi 17.

Jeszcze raz powtórzę, że to wszystko jest początkiem przywracania postaci Henryka Glassa Polakom i Polsce, który w ostatnim rozdziale swych wspomnień „Na szlaku Chudego Wilka” napisał:

„Snułbym zapewne dalej swoje wspomnienia, lecz oto od kilku minut przeszkadza mi złotowłosa córeczka Krysia. Mała psotka wdrapała się na moje kolana, wyciągnęła mi grzebyczek z kieszeni i dajże wyczyniać niezwykłe harce na mojej fryzurze. Zniecierpliwiony, chciałem ją odsunąć, gdy nagle usłyszałem zadziwiającą propozycję:

– Mój kochany tatusiku, „zdechnij” na chwileckę…

– Co?! Ja mam „zdechnąć”?

– A tak, bo się klęcis i klęcis, a ja chcę cię ślicnie ucesać…

Cóż miałem zrobić? Położyłem pióro, zamknąłem oczy i „zdechłem”. Gdy mi Krysia pozwoli ożyć, to może napiszę dalszy ciąg moich wspomnień.”

Był nie tylko wspaniałym harcerzem, nauczycielem młodzieży, ale i wspaniałym tatą.

JÓZEF KOWALSKI

„Rolowana Dąbrowa” nr 4(9)/2019

Dodaj komentarz