Wspólnoty Mieszkaniowe oszukiwane (?) przez MZBM

Zaległości Gminy Dąbrowa Górnicza, reprezentowanej przez MZBM, w stosunku do administrowanych/zarządzanych przez MZBM wspólnot mieszkaniowych na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 3.354.139,65 zł (polecamy lekturę załącznika 2 do pisma Z-cy Prezydenta Miasta). Natomiast zobowiązania do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty gospodarczeregulowane przez MZBM na bieżąco.

Taka informacja z Urzędu Miasta jest dowodem na stosowanie podwójnych standardów przez Dyrektora(ów) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej wobec wspólnot mieszkaniowych (na dzień 31.03.2016 r. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała współwłasność w 224 wspólnotach) – w 48, które było administrowanych przez inne podmioty gospodarcze, Gmina nie ma długów, a w 176 wspólnotach zarządzanych przez MZBM – Gmina miała 3.354.139,65 złotych zobowiązań plus odsetki (a więc dodatkowe koszty ponoszone przez budżet Gminy wskutek niegospodarności administratora wspólnot mieszkaniowych, tj. MZBM)!!

Postępowanie windykacyjne, jak z tego wynika, nie jest prowadzone rzetelnie i uczciwie wobec wszystkich właścicieli zalegających z opłatą – a trzeba tu przypomnieć, że w przypadku mieszkań niewykupionych od Gminy Dąbrowa Górnicza to Gmina staje się dłużnikiem.

Istnieją też podstawy, aby przypuszczać, że jest to działalność celowa i permanentna (przedstawione zostały dane za lata 2006-2017), mająca pozwolić na korzyść majątkową Gminie (upłynnienie środków finansowych – rodzaj „kredytu debetowego” z odsetkami, ale jednocześnie swobodą spłaty należności w wybranych przez siebie a nie wierzyciela terminach) przez wyzyskanie niezdolności członków wspólnot mieszkaniowych do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Nawet wtedy, gdyby któraś ze wspólnot zorientowała się w „procederze” (w którym Dyrektor MZBM celowo opóźnia „ściganie” Gminy, a Prezydent – przez ostatnie 11 lat – „nie zauważa” problemu, pozwalając na „optymalizację” reżimu ustawy o finansach publicznych), to i tak nie może wystąpić na drogę prawną z powodów formalnych. Perfidia tego rozwiązania polega bowiem na tym, że dług wobec poszczególnych wspólnot nie przekracza ustawowego wymogu „znacznej szkody majątkowej, wobec czego nie podlega ściganiu przez wymiar sprawiedliwości. Wynika to z prostego faktu – dzieląc np. należności z dnia 30.06.2017 r. tj. 3.244.884,06 zł przez 176 wspólnot administrowanych przez MZBM, to średnie zadłużenie wobec każdej z takich wspólnot wynosi 18.436,84 złote; a wysokość znacznej szkody majątkowej (od 1.01.2018 r.) – 420.000 złotych.

Dopiero zestawienie zbiorcze ukazuje rozmiar tego „procederu” – zadłużenie Gminy Dąbrowa Górnicza wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM waha się (według danych z pisma Z-cy Prezydenta Miasta) od minimum 880.754,29 zł w roku 2014 r. do maksimum 15.300.494,65 złotych w 2008 r.

Czy to znaczy, że działania Dyrektora MZBM i Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza są i będą bezkarne?

I tak, i nie. Tak – jeśli zbierze się grupa wspólnot mieszkaniowych, mająca wspólnie zadłużenie  w podanej wysokości (420 tys. zł) i wystąpi do Prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych (zarówno Prezydent reprezentujący Gminę jak i Dyrektor MZMB są takimi funkcjonariuszami) z art. 231 par. 1 oraz narażenia na stratę „znacznej szkody majątkowej” z art. 296  par. 1 i 3 kk. Albo nie – jeśli Rolowani zostawią to samym zainteresowanym.

Z naszych informacji wynika, że działalnością Dyrektorów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz nadzoru (?) nad tym zakładem budżetowym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w innych sferach działalności MZBM zainteresowała się Prokuratura i wszczęte zostały w tych sprawach śledztwa. Tak więc – można.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *