Złamane prawo prasowe – winny Rzecznik Matylewicz czy Prezydent Podraza?

——– Oryginalna wiadomość ——–
Od: „interwencja@tvdg.pl” <interwencja@tvdg.pl>
Do: prezydent@dabrowa-gornicza.pl
Data: 25 lipiec 2018 o 15:39
Temat: Fwd: Pismo do Prezydenta Miasta dot. pomnika w Łośniu

——– Oryginalna wiadomość ——–
Od: „interwencja@tvdg.pl” <interwencja@tvdg.pl>
Do: „Bartosz, Matylewicz” <bmatylewicz@dabrowa-gornicza.pl>
Data: 25 lipiec 2018 o 10:26
Temat: Pismo do Prezydenta Miasta dot. pomnika w Łośniu

Szanowny Panie Prezydencie,

chcielibyśmy wrócić do demontażu, a właściwie próby demontażu pomnika Czerwonej Armii w Łośniu w dniu 4 czerwca br. Zebraliśmy informacje z różnych źródeł – służb i instytucji – i dochodzimy do wniosków, które sprokurowały powstanie niniejszego pisma.

Otóż naszym reporterskim zdaniem, nie panuje Pan nad tym, co robią poszczególne wydziały oraz podległe Panu służby zarządzanego przez Pana Prezydenta Urzędu Miejskiego. Wydaje się wielce prawdopodobnym, że zarówno Policja, jak i Instytut Pamięci Narodowej może wystąpić przeciwko Panu Prezydentowi ze sprawami karno-finansowymi – a my to wszystko Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej zrelacjonujemy. Ale może po kolei, tzn. chronologicznie.

(…)

W dniu 4 czerwca 2018 roku upoważniona przez IPN ekipa rozpoczęła demontaż pomnika. I tu zaczynają się dziać rzeczy, które doprowadziły nas do sformułowania i wysłania do Pana niniejszego pisma:

(…)

Wobec powyższego mamy do Pana Prezydenta pytania:

  1. Kto imiennie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej poinformował służby porządkowe – Policję i Straż Miejską – o niezgodnej ze stanem prawnym koniecznością zgłoszenia robót demontażowych?

  2. Kto imiennie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego poinformował służby porządkowe – Policję i Straż Miejską – o niezgodnej ze stanem prawnym koniecznością zgłoszenia robót demontażowych?

  3. Dlaczego na miejscu zjawiła się Straż Miejska – która nie ma raczej w swoich kompetencjach nadzoru budowlanego? Jeśliby jednak miała – to dlaczego w tym miejscu nie zjawił się później kompetentny pracownik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM i inspektor nadzoru budowlanego z PINB? (przyp. aut. – polskie prawo stanowi, iż jedynie osoba z nadzoru budowlanego może zatrzymać prace budowlane i rozbiórkowe)

  4. Kto Pańskim zdaniem powinien zwrócić Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach koszty pracy ekipy demontażowej w dniu 4.06.2018 r., gdy udowodnionym jest fakt zablokowania tegoż przez podległych Panu Prezydentowi pracowników Urzędu i Inspektoratu?

  5. Jakie konsekwencje służbowe zostaną wyciągnięte wobec wszystkich pracowników (przyp. aut. – którzy brali udział w tej sprawie) (przypominamy, że w wydziale architektury doszło do konsultacji tej sprawy) Urzędu Miejskiego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej za celowe wprowadzenie w błąd służb porządkowych (policji, o straży miejskiej nie wspominając) i zablokowanie legalnej rozbiórki pomnika?

 

I cytat z ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. 1984 Nr 5 poz. 24 ze zm.):

 

„Art. 6. 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.

2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.”

 

Jak łatwo policzyć, mamy 50 dzień i… cisza. Jak Państwo widzicie, ani rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz, ani też sam Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza nie raczyli odpowiedzieć w tej sprawie – złamali obowiązujące w Polsce prawo. Choć mamy złą wiadomość dla kończących kadencję urzędników – takie postępowanie ma swoje konsekwencje:

 

Art. 11. 1. Dziennikarz jest uprawniony do uzyskiwania informacji w zakresie, o którym mowa w art. 4.

2. Informacji w imieniu jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać kierownicy tych jednostek, ich zastępcy, rzecznicy prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych im w tym zakresie.

(…)

Art. 49. Kto narusza przepisy art. 3, 11 ust. 2, art. 14, 15 ust. 2 i art. 27

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *