ArcelorMittal podpisał porozumienie dotyczące projektu Steel Billion, czyli Stalowy Miliard, za którym kryją się miliardowe inwestycje w poprawę efektywności i zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska. W planach m.in. taki remont wielkiego pieca, który ma przejść modernizację, a w zasadzie – kompletną odbudowę, zapewniającą mu zdolność do pracy na kolejnych 20 lat. Modernizacje pozwolą na utrzymanie lub nawet zwiększenie obecnej łącznej mocy produkcyjnej huty, wynoszącej 6 mln ton stali rocznie.

Rewelacyjna wiadomość! Jest tylko drobny szczegół – ArcelorMittal podpisał to porozumienie… z rządem Ukrainy, a dotyczy projektów unowocześnienia produkcji stali w hucie w Krzywym Rogu. W informacji o tym nie wspomniano, ale skoro firma podpisuje porozumienie z rządem, to gdzieś w tle muszą być jakieś formy publicznego wsparcia(cały artykuł – tutaj)

Z takiego remontu koncern zrezygnował w 2017 roku w Dąbrowie Górniczej, zastępując go mniejszymi inwestycjami, które – zamiast o dwie dekady – wydłużyły żywot pieca o kilka lat. O tym i innych sygnałach wskazujących na zamykanie „interesu” AMP w Polsce (głównie zakup huty w Tarencie we Włoszech) pisaliśmy już w artykule „AMP – czyżby Arrivederci?” (zobacz). Czy Krzywy Róg to nie jest przepełnienie czary goryczy co do przyszłości zakładów ArcelorMittal w Polsce?

Poniżej reprint wpisu radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej p. Grzegorza Jaszczury – jedynego człowieka w strukturach samorządowych, którego to choć trochę obchodzi (a przynajmniej to wyraża)… A tutaj link do odpowiedzi Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na wątpliwości p. radnego (zobacz). Bez komentarza.

 

Co dalej z hutą?

Kategorie: Aktualności   | Marzec 4, 2021

Oczywiście, problemy związane z niedotrzymaniem terminu zamknięcia składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” (terminem obecnie czujnie przedłużonym aneksem przez Urząd Marszałkowski w Katowicach), ewentualny wizyjny system kontroli miejsca składowania odpadów, działanie oczyszczalni ścieków, czyli te związane z ochroną środowiska naturalnego Naszego Miasta, to nie tylko problemy właściciela Huty ArceloMittal Poland S.A., ale wg mnie także władz Dąbrowy GórniczejDlatego niezwykle martwi mnie b. słaba (lub nawet jej brakkontrola tych aspektów środowiskowych przez Pana Prezydenta Miasta, a niestety tak to wygląda w kontekście odpowiedzi na moje liczne interpelacje z tym związane.

Co gorsza, powyższe, to nie wszystko. Sytuacja gospodarcza na świecie, przedłużający się okres pandemii i inne dynamiczne sytuacje, które są nierozłącznie związane z tzw. koniunkturą gospodarczą powodują i implikują zmiany. Mając to wszystko na uwadze wystosowałem interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka następującej treści:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z następującymi faktami i ich możliwymi konsekwencjami:

– wygaśnięciem w dniu 31 maja 2021 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wskutek wypowiedzenia go przez Zarząd, co może spowodować na początku września br. zwiększone bezrobocie także w Dąbrowie Górniczej

– ewentualną redukcją zatrudnienia i produkcji w zakładach hutniczych w Dąbrowie Górniczej, co wtórnie będzie skutkować kłopotami podmiotów gospodarczych, tzw. okołohucianych, gdzie pracuje kilkanaście tysięcy osób, głównie z terenu Naszego Miasta i Kraju – a co za tym idzie problemami zarówno społecznymi (bezrobocie), jak i finansowymi (podatki)

– wyeksploatowaniem parku maszyn i urządzeń w zakładach na terenie Dąbrowy Górniczej, skutkującym – cytując Pana Prezydenta – częstymi awariamizagrażającymi niekontrolowaną emisją zanieczyszczeń (np. 7 lutego 2020 roku https://dziennikzachodni.pl/awaria-wielkiego-pieca-w-hucie-w-dabrowie-gorniczej-nad-miastem-pojawily-sie-geste-kleby-rdzawego-dymu/ar/c1-14771164)

– zakupem w listopadzie 2019 roku huty w Taranto we Włoszech, w której (przy olbrzymim wsparciu włoskiej instytucji rządowej – Narodowej Agencji Przyciągania Inwestycji i Rozwoju Biznesu) zainwestowane zostanie ponad 310 mln euro (ok. 1,3 mld złotych), w tym na odnowienie i uruchomienie nieczynnego od 2015 wielkiego pieca. Jest to o tyle istotne, że już w 2021 roku produkcja w tej hucie dorówna produkcji w Polsce (tj. wyniesie ok. 5 mln ton stali), a w 2025 roku ma osiągnąć ponad 8 mln ton – zatrudniając w jednym miejscu tyle samo pracowników, co we wszystkich zakładach w Polsce (ok. 10 tys. osób). Przy spadku tzw. wysyłki stali o 18% w roku 2020 widoczny staje się trend ku restrukturyzacji kosztem polskich zakładów – zwłaszcza, że z powodu pandemii nie ma prawdopodobnie zwiększonych zamówień.

– remontem wielkiego pieca (nr 2) w d. Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej  w połowie 2018 roku, który miał pracować jeszcze 3-5 lat (https://dziennikzachodni.pl/wielki-piec-w-hucie-arcellormittal-w-dabrowie-gorniczej-jest-remontowany-zobaczcie-zdjecia/ar/c3-13438678), z czego wynika, że kończy się jego żywotność – co być może jest w jakiś sposób związane z inwestycją we Włoszech?

– polepszeniem się wyników AMP w 2020 roku – co koncern podkreśla na swoich stronach – nie przekładającym się moim zdaniem na polepszenie sytuacji w polskiej części zakładów, w tym w Naszym Mieście,

proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na n/w pytania:

1. Czy są prowadzone rozmowy z ArcelorMittal Poland S.A. dotyczące kwestii ew. zwolnień pracowniczych na wielką skalę?

2. Czy są prowadzone rozmowy z AMP dotyczące przyszłości zakładów – w kontekście zarówno społecznym (jak w pytaniu 1), jak i finansowym (głównie podatek od nieruchomości, stanowiącym poważny wkład w budżet Miasta Dąbrowa Górnicza)?

3. Czy Gmina ma plan na wzrost liczby bezrobotnych pracujących w jednej branży – szkolenia, przekwalifikowania, wystąpienie do władz centralnych o wsparcie?

Grzegorz Jaszczura

(zobacz tekst źródłowy)