Sesja budżetowa w dniu 14.12.2022 r. przebiegła zgodnie z planem i scenariuszem, pisanym przez lewicową koalicję POKO-NL(stare SLD)-TPDG-quasiniezależni od wielu, wielu lat w Dąbrowie Górniczej. Może z małym wyjątkiem, ale zacznę nie od budżetu, a od zaplanowanej fuzji dwóch spółek miejskich. Chodzi o druk 344, na którym przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie spółki PM MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przez spółkę Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Postanowiłem krótko ustosunkować się do tego projektu.

Byłem na spotkaniu w Fabryce Pełnej Życia Sp. z o.o. (28.11.2022 r.), w trakcie którego Panowie Prezydenci i Panowie Prezesi (FPŻ Sp. z o.o. i PM MZUM.PL S.A.) przedstawili nową koncepcję realizacji centrum naszego miasta, w formie PPP (przedsięwzięcia publiczno prywatnego). Niestety z wielu powodów nie zostałem do niej przekonany.

Może zacznę od tego, że nie przedstawiono nawet aktualnych wyników finansowych spółek, z których jedna miała być niezależnie od konsolidacji przekształcana i zmniejszana, i druga, która bez tego prawdopodobnie musiała by być zgłoszona do upadłości. Niestety FPŻ nie tylko nie zrealizowała celu w jakim została powołana, ale wygenerowała 7, a może 10 mln zł straty (za 2020 rok 4 mln zł, za 2021 r. 3 mln zł, za 2022 r. ? ). Tak nawiasem, to więcej straty rocznie, niż generuje od lat „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. Tam też wg ich biznes planu miało być 40 mln zł przychodu rocznie, a skończyło się na 6-8 mln zł i ciągłych stratach i wynikających z tego dopłatach z budżetu wszystkich mieszkańców!

Obecnie nowa spółka skonsolidowana (nazwa FPŻ lub podobna) ma zrealizować projekt za 450 mln zł netto (wg szacunku obecnego, a będzie oczywiście jeszcze więcej), z czego ok. 350 mln zł ma wnieść prywatny inwestor. Ile do tej pory, za te 3 lata, pozyskano inwestorów prywatnych?, tzn. za ile milionów? (nie mówię o tymczasowych kontenerach)? (nikt mi na to nie odpowiedział).

Tak nawiasem mówiąc, za pół miliarda mamy zagospodarować 4 ha powierzchni Fabryki …, za niewiele więcej bo miliard Koreańczycy wybudowali fabrykę w Tucznawie. Czy nie są to zachwiane proporcje? (Pan Prezydent stwierdził, że to zła informacja, bo prawdopodobnie podpowiadacze podpowiedzieli mu, że kompleks fabryk Koreańczyków jest za 7 mld zł. Niestety Panie Prezydencie, ale I etap otwartej fabryki to było 1 miliard zł i o tym mówiłem. Co nie zmienia, że docelowo ta kwota może i się zwiększyła do 7 mld zł. Ale na ilu hektarach się to dzieje!).

Te wspomniane sprawozdania finansowe spółek przeznaczonych do fuzji byłyby dla mnie podstawą ewentualnej oceny konsolidacji. Dlatego uważam, że powinno się tę decyzję podejmować (żeby ją podejmować odpowiedzialnie), po zapoznaniu się z wynikami finansowymi tychże spółek! 

Co do PM MZUM.PL S.A., to ta spółka akcyjna miała się przekształcać w spółkę z o.o. Jakie są wyniki finansowe tej spółki na teraz, jakie są zaszłości w związku z prowadzonymi kontraktami poza obszarem Dąbrowy Górniczej, a nawet Zagłębia Dąbrowskiego? Jeżeli grożą spółce rękojmie i gwarancje?, to czy nie odbije się to finansowo na spółce FPŻ Sp. z o.o.? Spółka ma udziały w spółce Przedsiębiorstwo Budowlane „CSBG” Sp. z o.o. w wysokości 1,416 mln zł, która chyba zbankrutowała, co z tym wątkiem finansowym? Co z hipotekami na nieruchomościach spółki? (na powyższe też nikt nie odpowiedział, jakiej są przykładowo wysokości). Wydaje się, że to nieodzowne informacje potrzebne do podjęcia takich decyzji, których żąda Pan Prezydent prezentując ten projekt uchwały.

Na dodatek w uzasadnieniu przedstawionym przez Pana Prezydenta M. Bazylaka już pisze się o dokapitalizowaniu skonsolidowanej spółki, które ma nastąpić. Jak rozumiem poprzez sprzedaż nieruchomości zabudowanej. A przecież w PM MZUM.PL S.A. jest Fundusz Zapasowy na Sfinansowanie Zmiany Przedmiotu Przedsiębiorstwa Spółki, który bez 2022 r. wynosi 2,890 mln zł. Ile będzie na koniec 2022 r.? Pytam. I na co to pójdą te pieniądze w takim razie? (też nie otrzymałem odpowiedzi).

Pozyskanie Środków Sprawiedliwej Transformacji (nota bene pozyskanych dzięki postawie Premiera M. Morawieckiego, bo lewactwo unioeuropejskie robiło wszystko, aby tych środków dla Polski nie było, to moja ocena oczywiście) wiąże się z koniecznością posiadania środków własnych, tj. ok. 30 mln zł. A jak wspomniał Prezes T. Sołtysik na spotkaniu, jak ich nie będzie, to dzięki dużemu kapitałowi nieruchomości miejskich, który te spółki posiadają można będzie się znowu zadłużyć i zaciągnąć kredyty!!! Źle to widzę!

Pan Prezydent M. Bazylak, który tak nie lubi się pozbywać nieruchomości miejskich (że wspomnę mieszkania komunalne czy np. działkę pod motocross) tu nie widzi problemu ze sprzedażą byłej szkoły specjalnej z ul. Konopnickiej. Ale to tylko 2,5 mln zł wg poprzedniej wyceny! Tyle, a nawet więcej kosztowało działanie samej FPŻ przez rok bez MZUM-u!

Cytując klasyka pinindzy nie ma. (tutaj Pan Prezydent oburzył się, że jest za sprzedażą nieruchomości, o czym świadczy Tucznawa, chyba coś źle sformułowałem, bo chodziło mi o jego wypominanie sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą).

Kolejne pytanie. Kto ewentualnie będzie kierował skonsolidowaną spółką, bo jak widać z moich uwag, prezesi tych spółek nie poradzili sobie w poprzednich działalnościach. (brak reakcji, milczenie). Oczywiście wg mnie.
Jeszcze uwaga do Pana Z-cy Prezydenta W. Kędzi. Wg niego wskutek konsolidacji rozpatrywanych spółek miejskich spodziewany jest efekt synergii, oby nie była to Panie Prezydencie synergia ujemna, czyli tzw. efekt Apolla!

Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że Pan Prezydent odmówił proponowanej przez rząd ofercie sprzedawania węgla mieszkańcom Dąbrowy Górniczej po minimalnej cenie, przez spółki samorządowe a przecież spółka PM MZUM.PL S.A. mogłaby się tym zająć na terenie gminy, tak jak kiedyś handlowała wagonami (czy pociągami) soli. Sól też na czasie, bo ślisko. Wtedy to było możliwe, a teraz nie można pomóc mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. O ile pamiętam sól była sprzedawana do Będzina do Interpromexu z prawdopodobnie minimalną marżą. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić. (tu mnie nikt nie poprawił, jedynie Pan Prezydent stwierdził, że dzisiaj na sesji uchwalono środki na pomoc do cen minimalnych na węgiel, co niniejszym przekazuję i prostuję).

Nie do końca jednak zrozumiano moje intencje, ponieważ chciałem się wstrzymać w głosowaniu, a to nie znaczy, że nie powinno się wyjaśnić ww. spraw. Na moje zastrzeżenia i pytania dotyczące finansów (w tym wyników finansowych spółek) jakoś Pan Prezydent się nie ustosunkował. Co warto podkreślić,

W głosowaniu 20. radnych koalicji lewicowej wymienionej na początku było za, a 5. się wstrzymało.

 

Źródło: blog Grzegorza Jaszczury