Od Redakcji Rolowanej Dąbrowy

Komentarz (albo raczej przypis) powinien być na końcu, jednak dla zrozumienia tekstu Radnego Jaszczury musi być na początku. Przez nieuporządkowanie finansów Gminy rozumiemy tu

przesunięcie zadań, które może wykonywać w ramach swoich obowiązków Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza (poprzez merytoryczne wydziały) lub przez firmy zewnętrzne, takie jak:

  • administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy (MZBM)
  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (MZBM)
  • sport i rekreacja (NEMO Wodny Świat Sp. z o.o.)
  • zarządzanie Centrum Administracji (MZUM.PL – gdzie Urząd płaci… sam sobie!!! – proszę doczytać uważnie)

oraz zapłacenie za tzw. „dług ukryty” w postaci np. zadłużenia MIEJSKIEJ placówki ochrony zdrowia, tj. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego (na dzisiaj to ok. 200 mln złotych plus wielce prawdopodobne kilkadziesiąt milionów po kolejnym wyroku sądowym)

To wszystko razem uwolniłoby olbrzymie pieniądze, trzymane w zakładach budżetowych i spółkach z udziałem Gminy – i co najmniej zmniejszyłoby radykalnie zadłużenie Szpitala poprzez likwidację zakładu budżetowego i spółek komunalnych (tu ew. również sprzedaż, np. NEMO).

Ale – kręci się, a DLACZEGO – to zostawiamy do zastanowienia każdemu Mieszkańcowi Dąbrowy Górniczej….

 

Szczęśliwie, bo nie zdalnie, ale przy zachowaniu zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia reżimu sanitarnego odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Miejskiej (27.05.2020 r.). O problemach przy prowadzeniu obrad zdalnie pisałem wcześniej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=52816#more-52816. Zdecydowanie, szczególnie próby zdalnej sesji nie wyszły pozytywnie. Zachorowalność w Dąbrowie Górniczej w związku z panującą epidemią jest mała, nie mamy już w Zagłębiu Dąbrowskim tak jak na Górnym Śląsku kopalń węgla kamiennego i to nas chyba uratowało w tym ostatnim okresie. Właściwie wpadka w mieście miała miejsce jedynie w PAKS-ie, dzierżawiącym wciąż pomieszczenia od szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza.

Głosowania nad wotum zaufania dla Prezydenta, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej (włącznie z informacją o stanie mienia, sprawozdania za 2019 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i spzoz) przebiegły w następujący sposób: 5 wstrzymujących się (Klub Radnych PIS), reszta 17 za (rządząca koalicja lewicowa SLD-PO-TPDG-Niezależni).

Podałem 3 podstawowe tematy, dla których nie mogę poprzeć tych dwóch projektów uchwał.

Mianowicie po pierwsze sama opinia V Składu Orzekającego RIO w Katowicach o spraw. z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jest pozytywna, ale z uwagą. Uwaga dotyczy długu Miasta, tj. 312.057.406,86 zł i głównie wykazanych zobowiązań wymagalnych w kwocie 6.272.12,30 zł (to zobowiązania MZBM wobec Wspólnot Mieszkaniowych, tak się składa, że wyłącznie tych, w których Gmina ma udziały, o tym wielokrotnie pisałem na blogu).

Po drugie sytuacja szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza. Zobowiązania na koniec 2019 r.: 107.367.819,02 zł plus oczywiście przegrana sprawa sądowa z firmą Clima na kwotę z odsetkami ok. 100.000.000,00 zł (czekamy na uzasadnienie i odwołanie się, co tylko zwiększa wg mnie odsetki do zapłaty). Jako podmiot założycielski mieszkańcy poprzez budżet będą kiedyś to spłacać. Wynik finansowy szpitala: -6.148.622,35 zł.

I po trzecie zająłem się głównie omówieniem stanu mienia Gminy, ze szczególnym naciskiem na PM MZUM.PL S.A., czyli przedsiębiorstwo, w którym Gmina ma 100% akcji.

Podobnie jak rok temu chciałbym powiedzieć głównie kilka zdań o PM MZUM.PL S.A., konkretnie w kontekście opisu, który przy nim jest zawarty w informacji (strona 19 i 24). Zacznę jednak od strony 3. inf. o stanie mienia, jest tam taka „preambuła” – wstęp podana przez Pana Prezydenta mówiąca, że:

„Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 o sam. gminnym pod pojęciem mienia komunalnego rozumie się własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy m.in. wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.”

Czyż nie powinniśmy zgodnie z tą preambułą doliczać do zadłużenia gminy zobowiązań zakładu budżetowego, jednostek typu spzoz czy przedsiębiorstw z udziałem Gminy? Wg mnie tak. Dopiero z takim pełnym obrazem długów (zobowiązań, etc.) możemy określić faktyczną sytuację finansową Gminy.

I teraz weźmy przykładowo taki PM MZUM.PL. Prowadzi roboty w trzech obszarach:

– oznakowanie i administracja dróg

– roboty i kontrakty budowlane

– administrowanie nieruchomościami,

Ma duży majątek, ale jest nim także ten budynek Urzędu, Sądu i prokuratury, zdajmy sobie z tego sprawę.

Dlaczego to nie jest w takim razie napisane w informacji o stanie mienia? Szczególnie chodzi mi o obszar działania spółki.

I z takim dużym zaangażowaniem mienia gminy, spółka ta o kapitale 22,5 mln zł i obciążeniem go chyba wciąż poprzez weksle czy pożyczki przekazała 200.000,00 zł dywidendy! w 2019 roku do kasy miasta! Dla mnie to skandal lub nieudolność w działaniu.

A jak wygląda działalność o której wspomniałem czyli utrzymanie dróg na terenie miasta – fatalnie!

Jaki jest koszt utrzymania budynków C.A. I i II w stosunku do opłaty Gminy do Spółki? Czy przypadkiem przy takich wynikach finansowych gmina nie utrzymuje zupełnie niepotrzebnie spółkę prawa handlowego? Czy przypadkiem ta dywidenda nie wynika tylko z zarobku na budynkach Centrum Administracji? Nawiasem mówiąc zapytuję ile wynosi koszt utrzymania tych budynków i dlaczego Miasto płaci tak dużo. Ile zarabia MZUM? Był to już tematem wielu moich interpelacji za Prezydenta Z. Podrazy (SLD).

22,5 mln zł kapitału akcyjnego, a wynikiem tego jest odprowadzenie zaledwie 200.000,00 zł dywidendy w 2019 r. do budżetu Gminy. Przypominam, że mamy 100% akcji w MZUM-ie. A MZUM ma wciąż wiele milionów poręczeń czy weksli jak mniemam, aczkolwiek nie mam aktualnych danych z MZUM-u.

Pamiętam, jak rok temu na Komisji Budżetowej i sesji, radny R. Kazimirski (skrajna lewica SLD) bronił działań Prezesa T. Sołtysika, prowadzącego działalność (biznesy) MZUM po całej Polsce, a nawet Ostrawie, czyli Republice Czeskiej. Niestety Panie radny Kazimirski minął rok i to do czego kiedyś powołano MZUM, czyli naprawa dróg na terenie Gminy, przełomów wiosennych, malowanie oznakowania poziomego, kontrolowanie i poprawianie w ten sposób bezpieczeństwa poruszania się pieszych i kierowców po mieście Leży, przez duże „L”. A dodatkowo leżą zyski z innej działalności MZUM-u – jak to wynika z wielkości dywidendy. Broni Pan przegranej sprawy, tak jak kiedyś broniono tutaj „wspaniałego” menagera p.o. Dyrektora szpitala Pana Z. Grzywnowicza, nie słuchając opozycji, w tym mnie. Choćby wspomnę radnych K. Dybicha (skrajna lewica SLD) i K. Stępień (skrajna lewica SLD), członków rady Społecznej szpitala ZCOSS, którzy głosowali za sprawozdaniem finansowym zawierającym nieprawdziwe informacje o działaniach Rady Miejskiej. I co? Zapytuję?, jak wygląda sytuacja finansowa i sądowa szpitala? Pytam oczywiście retorycznie.

W interpelacji sprzed roku (24.05.2019 r.) wnosiłem m.in. o przekształcenie MZUM.PL, w celu lepszego wykorzystania naszego majątku i lepszej kontroli nad jego działaniami. Jak działa oddział w Ostrawie, przecież akurat mamy dekoniunkturę spowodowaną pandemią, a podobno po to ten oddział był powołany, tak przedstawiał sytuację rok temu Prezes T. Sołtysik. Podejrzewam, że zero działań w Republice Czeskiej.

Panie radny R. Kazimirski (skrajna lewica SLD) wynik finansowy mówi sam za siebie o MZUM-ie.

Kończąc o MZUM-ie wciąż czekam Panie Prezydencie na działania w tym temacie!

Nie przedłużając już, Pan Prezydent M. Bazylak ustosunkował się b. pozytywnie do moich zarzutów. Przykładowo będą zmiany w MZUM, strukturalne i inne, m.in. likwidacja oddziału w Czechach. Postęp do poprzedniego prezydenta Z. Podrazy (skrajna lewica SLD) jest widoczny.

Grzegorz Jaszczura – Blog