Wspomniałem w poprzednim wpisie z sesji Rady Miejskiej w dniu 24.06.2020 r. o kompromitacji lewicy dąbrowskiej. Tak moim zdaniem ta kompromitacja to jest oczywiście pełzająca i od zawsze, ale…

W punkcie 19. części merytorycznej sesji doszło do zmiany uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (zobacz)Zmiana miała polegać na usunięciu paragrafu 2a (wprowadzonego zmianą tejże Uchwały w marcu 2016 roku), dotyczącego zwolnień:

„Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.).”.

Jeszcze w 2016 roku wszyscy radni rzucili się wręcz do podpisywania i wsparcia ww. zmiany w uchwale. Foto obok, aż 16. podpisów radnych na projekcie uchwały w 2016 r. Inicjatywa wtedy należała do skrajnej lewicy, czyli dąbrowskiego SLD. Uchwałę przyjęto zresztą jednogłośnie. A teraz lewica uknuła teorię, wynikającą chyba głównie z rosnącego wpływu zwolnień na koszty gospodarowania odpadami, że te osoby nie segregują (a gdzie twarde dowody na to?, bo przecież lewactwo jest przeciwko odpowiedzialności zbiorowej jak myślę), etc., mają się po prostu za dobrze. Radny K. Dybich (SLD), który referował uchwałę w 2016 r. obecnie nawet powoływał się na niemoralną stronę tego zwolnienia?! Chamstwem było jego pytanie (i sugerowanie) czy radna K. Zagajska korzysta z tego zwolnienia. Gdy zapytałem czy nienawidzący PIS-u ludzie, antypisowcy, ogólnie lewactwo, a przecież w wyniku kontrolowanego quasioddania władzy po tzw. transformacji ustrojowej b. dobrze sytuowani, powinni zrezygnować z pobierania pieniędzy z programu 500+ nie otrzymałem odpowiedzi.

Szkoda, że radny K. Dybich (Z-ca dyrektora MOPS w Będzinie), którego jednym z głównych problemów jest rząd PIS-u, z czym wielokrotnie obnosił na sesjach i komisjach, nie odpowiedział czy pobiera 500+.

Pod projektem likwidującym ich pomysł z 2016 r. z radnych lewicowych widnieją podpisy: A. PasternakK. DybichaG. PrzewieźlikaR. Kazimirskiego (wszyscy skrajna lewica SLD). Ponadto projekt likwidacji zwolnień podpisali radni: S. WideraA. KlimczykP. Zieliński (wszyscy quasiniezależni)R. Witecki (POKO).

W głosowaniu „lewa lewica” rządząca w naszym mieście wygrała w stosunku 15 za projektem do 7 przeciw. Zdecydowanie utraciła tę swoją lewicowość. Dziwię się wyborcom, że można coś takiego popierać.

Dobrze powyższą sytuację skomentuje cytat z Waldemara Łysiaka, z jego „Mitologii świata bez klamek” (Wydawnictwo Nobilis 2008):

„[…] Zapytano ludzi: która stacja pokazuje najlepsze dobranocki dla dzieci? Odpowiedź respondentów: stacja TVN. Mimo że TVN żadnych dobranocek nie pokazuje i nigdy nie pokazywała. Zupełnie jak ów tyczący czytelnictwa na wsi sondaż, który właśnie przeprowadzono wśród rolników. Wykazał, że wieśniacy czytają głównie pismo „Gromada-Rolnik Polski”. Pismo to nie ukazuje się już od kilkunastu lat, zatem respondenci czytają pewnie bez ustanku numery archiwalne, przechowywane „con amore” wewnątrz chałup i stodół. Ci sami bystrzy ludzie – miłośnicy dobranocek TVN i czytelnicy dawnych numerów gazet – wybierają polityków do tego, żeby rządzili ludźmi. I to jest demokracja – zabawa, którą uprawiamy, bo inne gry są jeszcze gorsze.”

Ciekawostką sesji była nieobecność całej Platformy Obywatelskiej, tj. trójki radnych z POA. BorowiczaM. Miczko i M. Węgrzynowicza.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog

 

Komentarz Redakcji Rolowanej Dąbrowy:

Ciekawostką jest uzasadnienie do projektu uchwały.

Zacytujmy najciekawsze:

„(…) zauważono, że gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa negatywnie na proces segregowania odpadów przez mieszkańców. Operator systemu gospodarowania w gminie (i któż to? ALBA MPGK!!! – przyp. RD) informuje o przypadkach odbierania uwag od mieszkańców, którzy wskazują na niesegregowanie odpadów przez rodziny, które posiadają zwolnienie z opłat.”

Zazdrośnicy bez 3 dzieci (i ulgi) sprawdzają śmieci sąsiadom z bloków? Bo w tej kategorii nie mieszczą się np. te „patologiczne” (w domyśle pomysłodawców) rodziny, którzy mają czelność mieszkać w domkach! I mają tak samo 2x w miesiącu w takich samych koszach jak ich niewielorodzinni sąsiedzi – więc dlaczego mają płacić nie od kosza, a od osoby?!!

„(…) dodatkowo wielokrotnie odnotowano przypadki, gdy z nieruchomości, gdzie deklarowane było prowadzenie segregacji przez osoby korzystające z ulgi KDR odbierane były niesegregowane odpady komunalne” !!!

Jak rozumiemy również, takie przypadki są udokumentowane, a nie tylko deklarowane przez projektodawców?

Zwiększone są też koszty obsługi urzędniczej MZGO oraz zarządców wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych – to znaczy 2568 OSÓB (nie gospodarstw domowych – przynajmniej nie wynika to z uzasadnienia, więc należy to podzielić przez minimum 5 osób w rodzinie lub więcej) w roku 2019. Taka Dąbrowa Górnicza 500-

Przemęczeni urzędnicy, single, ALBA MPGK, a co najważniejsze – 500+(które co prawda pobierają także osoby bez Karty Dużej Rodziny z jednym lub dwójką dzieci) – oto POWODY DYSKRYMINACJI RODZIN WIELODZIETNYCH w Dąbrowie Pełnej Życia!!!
Co na to WOJEWODA ŚLĄSKI? Ma on prawo uchylić uchwałę przygotowaną przez grupę radnych

Agnieszkę Pasternak
Kamila Dybicha
Grzegorza Przewieźlika
Szymona Widerę
Adama Klimczyka
Roberta Kazimirskiego
Piotra Zielińskiego
Roberta Witeckiego

Zapomnieli o tym, że można żyć ekologicznie i rodzinnie – ale wielodzietność to w Dąbrowie Górniczej przeżytek… Przynajmniej dla większości radnych. A przyjrzenie się np. wysokości opłat dla operatora to zbyt duży wysiłek…