Znowu głośno o spółce miejskiej PM MZUM.PL S.A. Jej zbliżający się koniec ujawniono przy okazji skrajnie trudnej sytuacji finansowej innej spółki gminnej, tj. Fabryki Pełnej Życia Sp. z o.o. jeszcze w grudniu ub.r. Zobacz: fuzja FPŻ i MZUM. Ta likwidacja poprzez wchłonięcie MZUM-u przez FPŻ jest już zgłoszona przez prezesów tych spółek, za zgodą oczywiście jednoosobowego ich właściciela, czyli prezydenta miasta do właściwego sądu. Zobacz też: miliony dla bankrutów, cz. 2.

Ale abstrahując od milionów, które jeszcze przed połączeniem na bieżąco wchłania FPŻ Sp. z o.o. (3,0 mln zł z Gminy + 1,0 mln zł pożyczki z DW Sp. z o.o.), to muszę podkreślić, że jest to realizacja moich wniosków i interpelacji składanych od wielu lat jako radnego, dotyczących spółki PM MZUM.PL S.A. Zresztą nawet sam Pan Prezydent M. Bazylak (lewica bezpartyjna) raczył wspomnieć o tym na sesji Rady Miejskiej.

Dzisiejszy włodarz Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zrealizował wniosek, złożony przeze mnie jeszcze w 2015 roku na ręce ówczesnego Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazy, a dotyczący wspomnianego Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. Chodziło o to, aby tę gminną spółkę zlikwidować, a realizowane przez nią zadania dopisać do obowiązków urzędników miejskich. I tak się stało! Gratulacje zarówno dla wnioskodawcy (czyli mnie), jak i dla lewicowej władzy, która pomimo wielu oporów, wykrętów, wywijasów prawnych i formalnych – w końcu tę pierwszą (mamy nadzieję, że nie ostatnią) miejską spółkę kapitałową zlikwidowała.

Na dwanaście spółek, w których Gmina Dąbrowa Górnicza ma udziały, jeszcze co najmniej kilka powinno podążyć śladem PM MZUM.PL. S.A. Oprócz wpływu na obsadzanie stanowisk w zarządach i radach nadzorczych posiadanie udziałów w części tych spółek, jest jak najbardziej zbędne dla Gminy, bo ich działalność z dużo większym pożytkiem dla naszego Miasta mogą prowadzić podmioty zewnętrzne. Outsourcing usług tak swoją drogą jest powszechny właśnie w wielu z tych spółek (zobacz: miliony dla bankrutów, cz. 1), a dobrym przykładem jest „basen z dziurawym dnem”, czyli „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o., czy tytułowy PM MZUM.PL. S.A.

Poważnie trzeba prowadzić dyskurs o likwidacji „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o., ALBA Miejskim Przedsiębiorstwe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ew. sprzedaż udziałów) czy spółce Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. Do przedyskutowania jest utrzymanie udziałów w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, Miejskim Klubie Siatkarskim S.A. w Dąbrowie Górniczej, czy firmie REGNON S.A. w likwidacji z Katowic. Dyskusyjne są również formy wsparcia (poprzez dotowanie przez Gminę cen wody) Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. – zyski z dywidendy zasilają bowiem także prywatne podmioty, mające udział w tej firmie.

Sensowność posiadania udziałów na pewno istnieje w przypadku takich firm, jak Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chorzowie czy RAPZ  Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Wobec coraz większych problemów z dopięciem dąbrowskiego budżetu (będącego w fazie kolejnego przeinwestowania), te nominalnie sto kilkadziesiąt milionów złotych z pewnością lepiej posłużyłoby prawidłowemu funkcjonowaniu Miasta (np. choćby poprzez wsparcie niedoinwestowanego szpitala, dla którego potrzeba ok. 350 milionów złotych, aby zakończyć podjętą w 2014 roku inwestycję oddziału ZCO i normalnie funkcjonować), a na pewno nie powinno być środkiem dla zapewnienia posad dla zaprzyjaźnionych urzędników samorządowych z innych miast!

Szczegółowe wskaźniki spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza znajdziecie Państwo na stronach Urzędu Miejskiego https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/9334/dokument/153913

Ps Na koniec „wypociny” Prezesa MZUM z 2015 r. na moją wyżej wskazaną interpelację (wniosek) – foto obok. Zobacz ewentualnie także: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32636#more-32636.

 

Źródło: Blog Grzegorza Jaszczury