Zacznę od końca, tj. od pozytywnej informacji: rezonans magnetyczny w naszym wciąż miejskim szpitalu ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej już działa. Aż dziw, ale nie działał. ? . Aż dziw, bo przecież od wprowadzenia Programu naprawczego autorstwa byłego p.o. Dyrektora szpitala Pana Z. Grzywnowicza miało być tylko lepiej. Tak twierdzili radni, szczególnie związani z SLD i POKO, i Radą Społeczną szpitala, tak twierdził były już dyrektor szpitala (17 lat na urlopie bezpłatnym) i były już prezydent Miasta Pan Z. Podraza (SLD), nie wspominając o urzędnikach, którzy twierdzą z reguły jak należy (tu trzeba wymienić też radnych na etatach związanych z budżetem Gminy Dąbrowa Górnicza czy sąsiednich gmin, a jest ich przesadzając bez liku) .

Złożyłem interpelację już do nowego Prezydenta Pana M. Bazylaka (Lewica) treści następującej:

Dot.: szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza (rezonansu magnetycznego)

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w nawiązaniu do b. trudnej sytuacji m.in. finansowej naszego szpitala Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza

proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. od kiedy jest nieczynny (zepsuty) rezonans magnetyczny w szpitalu (na oddziale ZCO) i czy przyczyną jego nieczynności jest awaria czy problemy z zatrudnieniem odpowiedniego personelu?
  2. czy ustalono przyczyny awarii?
  3. kiedy został zakupiony i czy zgodnie z harmonogramem były przeprowadzane przeglądy i naprawy serwisowe?
  4. kiedy przewidywane jest podpisanie kontraktu na rezonans magnetyczny oraz kiedy będzie uruchomiony?

Grzegorz Jaszczura

Mamy budującą odpowiedź podpisaną przez II Zastępcę Prezydenta Panią B. Borowiec (SLD):

ad. 1 Rezonans magnetyczny jest nieczynny od dnia 26.03.2019 r. […] (do dnia 27.03.2019 r. dyrektorem szpitala był Pan Z. Podraza (SLD) – przyp. mój)

ad. 2 Przyczyny awarii zostały niezwłocznie ustalone przez  serwis producenta; zostały również podjęte dalsze kroki dotyczące wyeliminowania awarii;

ad. 3 Rezonans magnetyczny został zakupiony w 2013 r.; przeglądy i konserwacja aparatu prowadzone są prze serwis producenta zgodnie z harmonogramem i zaleceniami;

ad. 4 Konkurs został rozstrzygnięty i aktualnie Szpital oczekuje za zaproszenie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia do podpisania umowy; naprawa rezonansu wymaga wymiany części; aktualnie trwa postępowanie przetargowe; otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19.04.2019 r.; od momentu podpisania umowy firma będzie zobowiązana zrealizować naprawę w ciągu 14 dni roboczych.

I jak na początku tego wpisu napisałem rezonans działa. Tak nawiasem pisząc nowa Pani dyrektor, a właściwie znowu p.o. dyrektor Pani Iwona Łobejko(przynajmniej do momentu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na dyrektora, ale nie dłużej niż na 3 miesiące), przedstawiła się na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 15.04.2019 r. Wreszcie dyrektorem (p.o.) jest nie lekarz!, lecz ekonomista. Inaczej mówi i przedstawia liczby choćby zadłużenia czy płynności finansowej szpitala realnie, a nie jako urojone! Można tego słuchać, co oczywiście nie znaczy, że wyszliśmy z tych wielomilionowych strat tak ad hocAle nie działamy w chmurkach! To trzeba podkreślić! Zobacz tak przy okazji Raport o stanie ZCOSS.

Ze szpitala dochodzą także informacje, że poprawiła się atmosfera w pracy wśród personelu zarówno lekarskiego jak i innego, szczególnie po wypowiedzeniu umowy o pracę poprzedniemu p.o. dyrektorowi i odejściu na emeryturę dyrektora szpitala Pana Z. Podrazy (ze sporą odprawą, przynależną za lata pracy oczywiście). Konkurs niedługo, zobaczymy ilu będzie kandydatów i kto wygra. Osobiście nie chciałbym, żeby nawet dobry dyrektor był tylko p.o. dyrektorem.

 

Grzegorz Jaszczura – Blog