Śledztwo prowadzone (jest) w sprawie niedopełnienia obowiązków  i działania na szkodę Gminy Dąbrowa Górnicza oraz niegospodarności na szkodę gminy Dabrowa Górnicza .

Prokurator bada w szczególności czy  nadzór nad działalnością spółki komunalnej  Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL (przez Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazę – przyp. RD) sprawowany był w sposób prawidłowy.

Śledztwo to prowadzone jest nadal w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

Prowadzone jest w sprawie

Śledztwo  przedłużone jest do 22 grudnia 2018 roku. Prokurator oczekuje obecnie w tej sprawie na opinię biegłego z zakresu finansów i księgowości.

 

Marta Zawada-Dybek

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

09.10.2018 r.

 

Wśród spółek komunalnych szczególną, acz niedocenianą publicznie rolę odgrywa były Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Po pierwsze, z uwagi na osoby zarządzające. Są tam bowiem dwaj byli wiceprezydenci, zastępcy dwóch bliskich sobie prezydentów i jednocześnie przewodniczących dąbrowskiego SLD – Marka Lipczyka i Zbigniewa Podrazy. Zastępcą pierwszego był Tomasz Sołtysik, który „wsławił” się pozostawieniem (wraz z szefem) Gminy Dąbrowa Górnicza zobowiązaniami na 390 mln złotych. „Zasługą” główną drugiego z szefów PM MZUM.PL S.A. Pawła Gocyły , zastępcy z kolei Zbigniewa Podrazy, doprowadzenie do wniesienia aportem (zamiast sprzedaży) majątku komunalnego zakładu przeróbki odpadów „Lipówki II” do ALBA MPGK Sp. z o.o. (wybudowanego kosztem ponad 35 mln złotych), gdzie co prawda Gmina Dąbrowa Górnicza ma udziały, ale jak stwierdził sam Prezydent Podraza, jest już spółką prywatną i aport jest już majątkiem ALBA MPGK, a nie Gminy.

Wracając do MZUM – z zakładu budżetowego stał się on spółką z o.o., a następnie (rękami Pawła Gocyły jako wiceprezydenta) przekształcił się w spółkę akcyjną Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. Realizując cel publiczny, dla którego został powołany, tj. działając na rzecz „gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego” PM MZUM.PL S.A. zajął się tworzeniem grupy kapitałowej, działalnością deweloperską, prowadzeniem działalności w całej Polsce (m.in. budowa światłowodu w Wielkopolsce, montaż krzesełek na Stadionie Śląskim, czy budową infrastruktury informatycznej w Częstochowie) i poza granicami kraju (utworzono oddział w Ostrawie w Czechach). Wypracowany zysk z działalności (w formie dywidendy) przeznaczano w zdecydowanej większości na zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego przedsiębiorstwa, a nie w formie przychodów spółki komunalnej (100% udział Gminy) do budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza.

Chodzi o kilkanaście milionów złotych, które zamiast trafić do budżetu, podnosiły wartość MZUM.PL w kolejnych przetargach w dziedzinach, z którymi (jak Państwo widzicie) jej początkowa i jedyna w założeniu sfera nie ma nic wspólnego – chodzi o pozycję w startującym do przetargów konsorcjum, gdzie dąbrowska firma pełni rolę krezusa, a pozostali uczestnicy (dobrani do konkretnego przetargu) schodzą do roli podwykonawców. MZUM.PL jako lider jest tylko do rozliczania – pracę wykonują inni. Problemy są tu dwa – pod każdy przetarg konieczne jest poręczenie wekslowe (i tu widnieje MZUM.PL), które może zakończyć się egzekucją na majątku komunalnej firmy, a po drugie – dlaczego przedsiębiorstwo stworzone przez Miasto dla Miasta zajmuje się wszystkim, ale najmniej drogami i ulicami miejskimi, przeznaczając zyski dla potrzeb własnych, a nie właściciela (Gminy)?! Przecież i taniej i prościej zlecać projekty drogowe przez odpowiednie wydziały Magistratu, a spółkę zlikwidować, zasilając budżet kapitałem Spółki.

Na koniec ciekawostka – MZUM.PL w konsorcjum wygrało przetarg na „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”, jako spółka będąca własnością Miasta, które ten przetarg organizowało (!), wygrywając z potentatem drogowym EUROVIĄ o 0,22% pkt… Może i to spowodowało, że naszymi eks-wiceprezydentami zainteresowała się prokuratura, prowadząc zaawansowane śledztwo w tej sprawie.